Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti

 Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech. Současný duchovní správce zbraslavské farnosti je zároveň ještě i rektorem kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli, kde se konají každé 2. a 4. úterý v měsíci od 17:30 latinské bohoslužby podle tradičního (tridentského) ritu. 

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.   

 

                               

                Farní kostel sv.Jakuba Staršího                                                                                                                

Rozpis bohoslužeb

Rozpis bohoslužeb na nejbližší dva týdny klikněte ZDE  

Novinky

29.11.2016 21:00

Životní příběh kněze Josefa Toufara

Životní příběh kněze Josefa Toufara spojeného se záhadným pohybem kříže v číhošťském kostele...
21.11.2016 19:32

MAJÁK PEPA

Pod tímto názvem (složenína jmen patronů našich chrámů) budeme od adventu vydávat na začátku...
13.11.2016 16:49

Co nás ještě čeká v listopadu

Od této středy bude zavedena trvale ve Zlatníkách kromě neděle mše svatá také ve středu, a to v...
13.11.2016 16:47

Kolik jsme přispěli na Charitu

Dušičková sbírka na charitní činnost v Arcidiecézi pražské vynesla v naší farnosti Kč 7200. Bůh...
27.10.2016 19:47

Zavedení sobotní mše u sester karmelitek

S účinností od 5. listopadu bude zavedena sobotní mše svatá s nedělní platností v 18 hodin v kapli...
27.10.2016 19:40

DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY

O slavnosti Všech svatých v úterý 1. listopadu bude slavena mše svatá v kostele sv. Jakuba na...
27.10.2016 19:35

Výsledek sbírky na misie

V neděli 23. října se ve zbraslavské farnosti - jako ve všech kostelích katolického světa - konaly...
01.10.2016 13:07

Výsledek svatováclavské sbírky

Na církevní školství se v naší farnosti v neděli 25. září vybralo celkem 7800,- Kč. Byly již...
30.09.2016 19:57

ŘÍJNOVÝ PROGRAM VE FARNOSTI

Kromě pravidelných bohoslužeb zveme také ke společné modlitbě růžence: na Zbraslavi vždy v neděli...
21.09.2016 09:41

Svátek sv. Václava v naší farnosti

Na Zbraslavi bude v 9 hodin sloužena mše svatá a po jejím skončení vyjdeme k soše Dědice české země...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)

Číslo bankovního účtu

1379101504/0600

(GE Money bank)

Slovo duchovního správce

Naše kostely podle "stáří", několik výročí

Nejstarším posvátným místem naší kolatury se zdá být kostel sv. Jiří ve Vraném, o němž je zmínka již v roce 993. Farnost při něm prokazatelně od roku 1352. Druhou je Zbraslav: nynější kostel sv. Jakuba byl postaven v letech 1650-54, v těsném závěsu je Havlín s letopočtem 1660. Následuje kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli z r. 1729 a Narození (Jména) Panny Marie v Chuchli Malé, benedikovaný posledním zbraslavským opatem Stoyem 7. 9. 1774. Během 19. století byl postaven nynější kostel ve Zlatníkách (1857), kaple v Dolních Břežanech, konsekrovaná 17. 4. 1887, a nejmladším je chrám sv. Markéty ve Zvoli, který konsekroval kardinál Schönborn 20. 9. 1894.

Na jaře 2017 bude za příčinou generální opravy dočasně uzavřena kaple sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech. Věřícím se nabízí náhradní dobře dostupné místo ve Zvoli. Interiér by měl doznat plné obnovy co do původní výmalby a plastik; dostane nové lavice s vytápěním a funkční píšťalové varhany. Kaple je v majetku Arcibiskupství pražského, které bude investorem i garantem veškerých oprav. Uzavírka potrvá něco přes rok. Bohužel nebude zřejmě možné oslavit kulaté 130. výročí vysvěcení. 

Dolní Břežany se honosí ještě jedním významným výročím: 190 let od založení místní školy pražským arcibiskupem Václavem Leopoldem Chlumčanských z Chlumčan a Přestavlk. Bude oslaveno mší svatou, celebrovanou biskupem Karlem Herbstem v pátek 11. listopadu od 16 hodin, následovat bude slavnostní setkání v nynější škole.

Dá-li Bůh, začne zjara - k poctě 160. výročí postavení kostela - oprava pláště zatím alespoň kostelní věže ve Zlatníkách.

Největší stavební akcí ovšem nesporně bude obnova sídla farnosti v domě čp. 472 na Zbraslavi. Rozpočet je 2,5 milionu. Budeme vděčni sponzorům za pozornost zejména vůči této akci, která má přispět k oživení farního duchovního života celé kolatury.

P. Jan Gerndt, farář

CO NABÍZÍME OD ZÁŘÍ

Od 15. 9. zahajujeme katecheze - výuku náboženství - pro děti školního věku. Podrobnosti viz v Novinkách. Od září budou každou druhou neděli v měsíci slouženy v 11 hodin na Zbraslavi mše svaté pro rodiny s dětmi. 

V neděli 18. 9. uvítáme ve Zvoli pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku u příležitosti výročí posvěcení kostela sv. Markéty. 

V pátek 23. 9. Vás zveme do zbraslavského zámeckého parku na slavnostní odhalení a požehnání opětně osazené sochy sv. Václava. Začátek v 18 hodin, následovat bude od 18:30 koncert v kostele sv. Jakuba.

V sobotu 24. září podnikneme po delší době farní autobusovou pouť, a to na Svatou Horu, Makovou a do Vysoké.

Až do konce října pokračují sobotní a nedělní "otevřené dveře" kostela sv. Jakuba. Od listopadu přes zimní období bude otevřen opět pouze 1. neděli v měsíci.

Rozbíhají se práce na projektu obnovy sídla farního úřadu v čp. 472.

 

PODĚKOVÁNÍ

Vážení příznivci kněžského semináře, srdečné díky za Vaše příspěvky do sbírky, konané v našich chrámech 26. června. Vynesla rovných 9.000 Kč. Chci Vás informovat i o tom, že z prostředků farnosti byly opraveny lavice v kostele ve Zvoli a restaurován malý zvon z věže zvolského kostela. Ve Vraném jsme nechali zpevnit ohradní zeď bývalého hřbitova. Během léta by mělo dojít k dokončení opravy střechy a oplechování kostela sv. Jakuba. Ve Zlatníkách převezme Místní úřad do své správy věžní hodiny a zajistí jejich opravu i provoz. Rovněž zajistí vyčištění části farní zahrady od náletových dřevin. Největší akcí ovšem bude obnova sídla farnosti v čp. 472 - její předběžný náklad je 2,5 milionu. P. Jan Gerndt  

Proběhla noc kostelů

a máme radost, že nám dobrý Bůh popřál velmi příznivé počasí, že se mnozí farníci upřímně modlili za zdar této akce a že se jich tolik a tak obětavě zapojilo do organizování jak předem, tak přímo v průběhu večera. Srdečné díky všem, kteří přijali pozvání a provedli kvalitní vstupy slovem i hudbou. Všem Vám Bůh požehnej! Váš otec Jan

Záběry z této akce viz Fotogalerie   

Blíží se Noc kostelů , letos v pátek 10. června

s bohatým programem v kostele na Zbraslavi, ve Zlatníkách a ve Zvoli. Potřebujeme však ještě několik dobrovolníků, kteří by pomohli s organizací. Pro Zbraslav se mohou hlásit u paní Jany Petráškové, pro Zlatníky u paní Evy Maňhalové a pro Zvoli u jáhna Vladimíra Hudouska.   

OTVÍRÁME BRÁNY

S radostí oznamujeme všem příznivcům zbraslavského zámeckého farního kostela sv. Jakuba, že od 1. května bude kromě bohoslužeb OTEVŘEN KAŽDOU SOBOTU A NEDĚLI OD 14.00 DO 16:30 H, a to až do konce října. Pravidelné komentované prohlídky jsou i nadále vždy první neděli v měsíci od 14 hodin, nebo i jindy po domluvě s PhDr. Martinem Šámalem. V sakristii lze zakoupit ilustrovanou brožuru o historii kostela sv. Jakuba. Vstupné je dobrovolné.  

Anketa

Jak často se podíváte na naše stránky?

Téměř každý den (145)
21%

Alespoň jednou týdně (138)
20%

Asi jedenkrát do měsíce (135)
20%

Jsem zde poprvé (257)
38%

Celkový počet hlasů: 675

 

 

Návštěvnost stránek: