Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti

 Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech.

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.   

 

                               

                Farní kostel sv.Jakuba Staršího                                                                                                                

Novinky

15.07.2016 14:26

DO KONCE ČERVENCE

bude ve farnosti pravidelný pořad bohoslužeb s jedinou výjimkou: v pátek 22. 7. nebude na Zbraslavi...
03.07.2016 19:15

Pozvání na farní oběd

U příležitosti oslavy jubilea P. Karola Laburdy a P. Pavla Žáka se uskuteční slavnostní farní oběd,...
24.06.2016 21:09

POUTĚ A PRÁZDNINOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB

V neděli 26. června v 8 hodin slavíme poutní bohoslužbu ke cti sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách za...
18.06.2016 10:51

Nedělní ohlášky 19. června 2016

Dnes je 12. neděle v mezidobí. V týdnu budou slouženy mše svaté v pondělí v 16:30 na Zbraslavi a ve...
13.06.2016 13:18

Pozvánka na poutní víkend 25.6.2016

Pozvánka na pěší pouť po kapličkách a božích mukách ve Zlatníkách-Hodkovicích  
09.06.2016 11:53

BISKUPSKÁ KANONICKÁ VIZITACE a další

Hned po Noci kostelů nás čeká další akce: kanonická vizitace farnosti, kterou z pověření pražského...
02.06.2016 21:33

Nedělní ohlášky 5. června 2016

V tomto týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb. V úterý bude mimořádně v 18:15 sloužena mše svatá u...
28.05.2016 18:10

Nedělní ohlášky 29. května 2016

Dnes je 9. neděle v mezidobí.  Zítra v pondělí je památka sv. Zdislavy z Lemberku, mše svatá s...
23.05.2016 08:51

Ohlédnutí za Karlovskými oslavami v naší farnosti

Oslava v den narozenin Karla IV. 14. května L.P. 2016   O první hodině popolední....
20.05.2016 22:19

Jak budeme slavit BOŽÍ TĚLO

Na čtvrtek po neděli Nejsvětější Trojice pravidelně připadá slavnost Těla a krve Páně. Také letos...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)

Číslo bankovního účtu

1379101504/0600

(GE Money bank)

Slovo duchovního správce

PODĚKOVÁNÍ

Vážení příznivci kněžského semináře, srdečné díky za Vaše příspěvky do sbírky, konané v našich chrámech 26. června. Vynesla rovných 9.000 Kč. Chci Vás informovat i o tom, že z prostředků farnosti byly opraveny lavice v kostele ve Zvoli a restaurován malý zvon z věže zvolského kostela. Ve Vraném jsme nechali zpevnit ohradní zeď bývalého hřbitova. Během léta by mělo dojít k dokončení opravy střechy a oplechování kostela sv. Jakuba. Ve Zlatníkách převezme Místní úřad do své správy věžní hodiny a zajistí jejich opravu i provoz. Rovněž zajistí vyčištění části farní zahrady od náletových dřevin. Největší akcí ovšem bude obnova sídla farnosti v čp. 472 - její předběžný náklad je 2,5 milionu. P. Jan Gerndt  

Proběhla noc kostelů

a máme radost, že nám dobrý Bůh popřál velmi příznivé počasí, že se mnozí farníci upřímně modlili za zdar této akce a že se jich tolik a tak obětavě zapojilo do organizování jak předem, tak přímo v průběhu večera. Srdečné díky všem, kteří přijali pozvání a provedli kvalitní vstupy slovem i hudbou. Všem Vám Bůh požehnej! Váš otec Jan

Záběry z této akce viz Fotogalerie   

Blíží se Noc kostelů , letos v pátek 10. června

s bohatým programem v kostele na Zbraslavi, ve Zlatníkách a ve Zvoli. Potřebujeme však ještě několik dobrovolníků, kteří by pomohli s organizací. Pro Zbraslav se mohou hlásit u paní Jany Petráškové, pro Zlatníky u paní Evy Maňhalové a pro Zvoli u jáhna Vladimíra Hudouska.   

OTVÍRÁME BRÁNY

S radostí oznamujeme všem příznivcům zbraslavského zámeckého farního kostela sv. Jakuba, že od 1. května bude kromě bohoslužeb OTEVŘEN KAŽDOU SOBOTU A NEDĚLI OD 14.00 DO 16:30 H, a to až do konce října. Pravidelné komentované prohlídky jsou i nadále vždy první neděli v měsíci od 14 hodin, nebo i jindy po domluvě s PhDr. Martinem Šámalem. V sakristii lze zakoupit ilustrovanou brožuru o historii kostela sv. Jakuba. Vstupné je dobrovolné.  

Anketa

Jak často se podíváte na naše stránky?

Téměř každý den (136)
21%

Alespoň jednou týdně (136)
21%

Asi jedenkrát do měsíce (132)
20%

Jsem zde poprvé (255)
39%

Celkový počet hlasů: 659

 

 

Návštěvnost stránek: