Archiv článků

24.11.2020 10:37

Vychází adventní Maják Pepa

Adventní Maják Pepa je k dispozici v našich kostelích, anebo ke stažení zde
16.11.2020 17:59

RORÁTY 2020

Tak jako loni budou v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi během adventu (letos každou středu) v 6:30 slouženy u oltáře Panny Marie mše svaté doprovázené rorátními zpěvy z Kancionálu.
03.11.2020 18:07

NOVÉNA K SV. ANEŽCE

Na příští pátek 13. listopadu připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa sytila hladové, ošetřovala nemocné, povzbuzovala bezradné. Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby...
01.11.2020 10:57

Vyšel listopadový MAJÁK PEPA

Nové číslo farního zpravodaje je k dispozici v našich kostelích, anebo ke stažení na těchto webových stránkách v kolonce "O farnosti". Aktuální pořad bohoslužeb ale raději viz výše "Svátky a rozpis", neboť může dojít i ke změnám ze dne na den ...
22.10.2020 11:41

LIST BISKUPŮ VĚŘÍCÍM

Pan kardinál Dominik Duka zveřejnil list českých a moravských biskupů ze dne 21. října 2020, který reflektuje i poslední mimořádně přísná vládní opatření proti dalšímu šíření koronaviru. Plný text lze dohledat na webových stránkách České biskupské konference. Vyjímáme: Řada našich rodinných...
21.10.2020 15:50

Rozšíření možnosti plnomocných odpustků pro zemřelé

Apoštolská penitenciárie dne 11. ledna 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost České biskupské konference své dovolení, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných...
20.10.2020 12:19

NOVÝ TERMÍN BIŘMOVÁNÍ

Pan biskup Karel Herbst udělí svátost biřmování připraveným biřmovancům v neděli 8. listopadu v 9:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
14.09.2020 11:25

Místo velké pouti bude jen malá, na Baních

Pro nejistotu dalšího vývoje omezujících opatření se nebude konat plánovaný poutní autobusový farní zájezd 10. října. Místo toho Vás zveme týž den, tedy v sobotu 10. října, k lesní kapličce na zbraslavských Baních (zastávka autobusu 129 a 318), abychom poprosili Pannu Marii, uzdravení nemocných, za...
29.08.2020 00:13

Zápis ze zasedání 22.6.2020

Zapis_20200622 (1).docx (26302)
25.08.2020 11:40

Katecheze ve školním roce 2020/21

Z v e m e   d ě t i   i  d o s p ě l é !   DĚTI: Na Zbraslavi u sester karmelitek v ul. Karla Michala 50, od 10. 9. každý čtvrtek: 14.25-15.20 pro děti 1.-2. třídy, případně předškoláci 15.30-16.25 pro děti 3.-5. třídy 16.35-17.30 pro děti 6.-9. třídy Vyučující: sr....

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)