Archiv článků

19.07.2019 22:02

Pozvání k pouti s novoknězem

Rádi Vás zveme na poutní slavnost sv. Maří Magdaleny do Dolních Břežan na sobotu 27. července od 18 hodin, je to první pouť od dokončení rekonstrukcí.  Celebruje P. Jan Gerndt. Po skončení bohoslužeb Vás čeká i malé pohoštění. Ještě srdečnější pozvání se týká nedělní pouti u Sv. Jakuba...
28.06.2019 22:03

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVNA 2019

Během července bude ve farnosti pravidelný pořad bohoslužeb až na tyto výjimky:  Zrušena je sobotní mše svatá v 18 hodin v kapli sester karmelitek. Ve Zlatníkách mše svatá bude sice každou středu od 18:15, nedělní osmá však pouze v neděli 7. a 21. července. Podrobný rozpis na každý den viz...
20.06.2019 21:56

Zápis ze zasedání 12.6.2019

Zapis_20190612 (1).docx (24820)
14.06.2019 15:27

Místní šetření památkářů u Sv. Havla

Info_o_mistnim_setreni_NPU_190613.docx (76664)
08.06.2019 08:45

Koncert v kostele sv. Jiří

19-06-15.pdf (433428)
05.06.2019 19:02

Noc Kostelů v Dolních Břežanech

Letos se poprvé v dolnobřežanské kapli sv. Máří Magdalény uskutečnila Noc Kostelů. Jako první měl svou zajímavou přednášku "O významu a účelu vybavení katolického kostela" otec Jan Gerndt ze Zbraslavi. Poté vystoupily děti z místní ZUŠ Harmony, vedené paní ředitelkou Magdou Markovou a krásně nám...
01.06.2019 08:12

Koncert v kostele sv. Jiří

19-06-03.pdf (705912)
27.05.2019 12:16

EKUMENICKÝ POČIN - kostel sv. Havla

Obyvatelé Zbraslavi a zejména návštěvníci jejího hřbitova zaznamenali, že náš kostel sv. Havla ožil. Na žádost pravoslavného arcibiskupa Michaila naše římskokatolická farnost pronajala - zatím na 10 let - svatohavelský kostel pravoslavným ukrajinským věřícím, kteří - narozdíl od tolika...
23.05.2019 12:58

ZVEME VÁS!

Také v naší farnosti proběhne v pátek 24. 5. Noc kostelů. Program bude v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi od 18 do 21:30, v kapli sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech od 18 do 22 hodin, a v kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách. Otevřeny k volné prohlídce budou též kostely sv. Markéty ve Zvoli a...
10.05.2019 21:02

ZMĚNA VE STRUKTUŘE VEDENÍ FARNOSTI OD 1. 5. 2019

Na návrh a žádost faráře P. Jana Gerndta provedlo Arcibiskupství pražské opatření, jímž se rozdělila správa farnosti na sféru duchovní a materiální. Duchovně za farnost i nadále odpovídá P. Jan Gerndt (nyní administrátor in spiritualibus), časnou správu budov, pozemků, oprav, financí atd. převzal...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)