Archiv článků

06.04.2020 10:55

OTVÍRACÍ DOBA KOSTELA SV. JAKUBA O SVÁTCÍCH

Farní chrám na Zbraslavi bude otevřen jak k prohlídce, tak soukromé pobožnosti na Velký pátek, Bílou sobotu, Boží Hod i Pondělí velikonoční od 14 do 17:30. Dbejme všech mimořádných hygienických opatření.
03.04.2020 16:16

VELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ - MÍSTA A TERMÍNY

Jelikož svátost smíření - přikázaná jednou ročně, a to v době velikonoční - předpokládá z vnějšího hlediska účast "maximálně 2 osob", nemělo by být problémem dostát tomuto svátostnému úkonu ani v současné situaci nouzového stavu s jeho omezeními. Ve Zlatníkách jsem pro zpovědi k dispozici v neděli...
17.03.2020 22:04

KAPLE SESTER KARMELITEK JE UZAVŘENÁ

Poloveřejná kaple v ulici Karla Michala 50 je z důvodu celostátní karantény až do odvolání pro veřejnost uzavřena. Nekonají se tam bohoslužby a v klášteře není pravidelné náboženství dětí. Sestry se však spojují v modlitbě za všechny a se všemi, kteří k jejich komunitě duchovně patří. Pro...
10.03.2020 19:44

Křížová cesta rodin 22. 3. v 16 h v Modřanech RUŠÍ SE

Srdečně zveme zbraslavské, dolnobřežanské, zlatnické, zvolské i vranské farníky ke společné modlitbě křížové cesty, kterou povedou o čtvrté postní neděli 22. března od 16 hodin rodiny našeho farního společenství.  Pobožnost se bude konat v parku pod zvonicí u modřanského kostela v ulici K...
24.02.2020 17:21

Zápis ze zasedání 11.2.2020

Zapis_20200211.docx
27.01.2020 11:21

Další pozvání k sestrám karmelitkám na setkání rodin

V neděli 9. února od 15:30 srdečně zveme rodiče dětí naší farnosti do podkrovní místnosti kláštera sester karmelitek na neformální setkání u kávy či čaje a jejich děti na hravé odpoledne naopak do klášterních místností v přízemí. O děti se postarají sestry (dle počtu a potřeby případně s paní...
21.01.2020 09:52

Slavnost biřmování 28. června Zlatníky

Biřmování - z německého "Firmung" - je označení pro jednu ze sedmi svátostí, jež ustanovil Kristus Pán. Vkládáním biskupových rukou a pomazáním olejem zvaným křižmo je pokřtěný upevněn ve víře, aby podle ni žil, ji hájil a proti nepřátelům spásy zmužile bojoval. Ve východních církvích se spojuje...
20.01.2020 10:14

Ekumenická bohoslužba

se koná u sester karmelitek v ponděli 20. ledna od 18:30. Předsedá P. Karol Laburda. Liturgická přednáška v úterý 21. 1. se nekoná.
12.01.2020 18:20

V úterý 14. 1. není latinská mše svatá

z technických důvodů (natáčení v areálu zámku). Zveme však na přednášku P. Antonína Ježka o církevním roce k sestrám karmelitkám od 19 hodin. 
06.01.2020 11:14

Tříkrálový koncert v kostele sv. Jakuba

Také letos Vás zveme na tradiční tříkrálový koncert v pátek 10. 1. v 18 hodin. Účinkovat bude tentokrát vokální sbor Sponte sua pod vedením Mgr. Lejsala. Výtěžek bude připsán farní tříkrálové sbírce ve prospěch projektů Arcidiecézní charity Praha.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)