Archiv článků

18.11.2019 10:20

Pozvánka do kláštera na film "Coco"

V neděli 24. listopadu na 16. hodinu zvou sestry karmelitky do podkrovního sálu v ulici Karla Michala 50 zejména děti naší farnosti spolu s rodiči na promítání filmu "Coco". Jde o animovaný film, který vede k hlubokému zamyšlení a tématicky zapadá ještě i do dušičkového měsíce. Těšíme se na Vás!...
18.11.2019 10:18

Cecilský koncert 23. 11. Ve Vraném

Sbor sv. Jiří zve srdečně na tradiční svatocecilský koncert, který se uskuteční v kostele sv. Jiří ve Vraném v sobotu 23. listopadu od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.
05.11.2019 10:19

Katecheze dospělých - Zlatníky a Dolní Břežany

Zveme dospělé věřící na biblické hodiny, které potrvají ještě do konce listopadu na faře ve Zlatníkách každou středu od 19 hodin. Téma: kniha Skutků apoštolů. V kapli sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech budou v úterý 5. listopadu (a také 19. 11., 3. 12. a 17. 12.) slouženy v 18 hodin mše svaté s...
09.10.2019 10:54

Výuka náboženství a katecheze 2019/20 v přehledu

Zbraslav: čtvrtek odpoledne v několika skupinách děti školního věku u sester karmelitek v ulici Karla Michala 50. Informace u sestry Jitky, viz kontakty. Dolní Břežany: středa od 14:35 mladší děti v Základní škole v učebně 3. B. (kroužek, vede P. Jan Gerndt) Zvole: čtvrtek od 16 hodin v místní...
02.10.2019 13:39

ZMĚNY V TERMÍNECH U SV. HAVLA - DUŠIČKY

Vzhledem k nepředvídané kolizi v plánování termínů bude V SOBOTU 2. 11. NA HAVLÍNĚ OD 16:00 (nikoli v 16:30!) MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ A NÁSLEDNĚ VÝKROP HŘBITOVA. Koncert Sboru sv. Jiří - po dohodě se sbormistrem - letos z tohoto důvodu odpadne. Omlouváme se! (Také nebude obvyklá večerní mše u sester...
02.10.2019 13:39

POBOŽNOST NA BANÍCH, POSVÍCENÍ NA HAVLÍNĚ, DUŠIČKY

V sobotu 12. října od 14:30 u kapličky na Baních se spojíme ve společné pobožnosti ke cti Panny Marie. Autobusové spojení je linkami 129 a 318. V neděli 20. října nás čeká obnovené svatohavelské posvícení v podobě (katolické) mše svaté v kostele na Havlíně od 11 hodin, za hudebního doprovodu Coro...
20.09.2019 22:03

Zápis ze zasedání 10.9.2019

Zapis_20190910 (1).docx (21919)
16.09.2019 08:53

Slavnosti Elišky Přemyslovny 2019

V rámci týdne Elišky Přemyslovny bude u Sv. Jakuba v pondělí 16. 9. od 18 hodin koncert Coro di Aula Regia. Vstup volný. V neděli 22. 9. od 11 hodin bude za královnu Elišku sloužena mše svatá. Celebruje doc. JUDr. et ICDr. Miroslav Černý, O.Melit. 
04.09.2019 14:10

FARNÍ POUTNÍ ZÁJEZD V SOBOTU 5. 10.

Letošní farní pouť bude směřovat do Dobré Vody u Hartmanic ke kostelu sv. Vintíře, poustevníka, a do Kašperských Hor. Počítáme se mší svatou v kostele a odborným výkladem paní Vladěny Tesařové, která je tvůrkyní netradičního skleněného oltáře a křížové cesty. Oběd by bylo možné si dát v restauraci...
04.09.2019 12:05

Biskup Wasserbauer ve Zvoli

Zvolský kostel sv. Markéty navštíví v neděli 15. září pražský generální vikář a pomocný biskup Mons. Zdenek Wasserbauer, aby v rámci mše svaté od 9:30 požehnal nový obraz - obnovenou kopii - Panny Marie Zbraslavské. Tak se znovu v kostele sv. Markéty na původním místě objeví toto zobrazení Matky...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)