Archiv článků

04.09.2019 11:49

Duchovní středy na faře ve Zlatníkách

Počínajíc středou 18. září zveme zájemce z řad dospělých i mládeže na zlatnickou faru, kde od 19 hodin budeme společně objevovat poklady, které poskytuje Boží zjevení a které uchovává v nepřetržitém podání jak Bible, tak učitelská služba církve. Pod vedením P. Jana Gerndta se budeme věnovat...
04.09.2019 11:32

NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI 2019-20

Také letos, počínajíc čtvrtkem 26. 9., poskytnou sestry karmelitánky na Zbraslavi katechezi předškolním i školním dětem (starším i mladším) systematickou katechezi každý čtvrtek odpoledne. Přihlášky v tištěné podobě jsou k dispozici v kostele sv. Jakuba, v elektronické verzi na jejich webových...
23.08.2019 17:23

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY 25. SRPNA 2019

V posledním prázdninovém týdnu budou - oproti původnímu plánu - na Zbraslavi u Sv. Jakuba mše svaté už v pravidelnou dobu, tedy v pondělí od 16:30, ve středu a v pátek od 9:00. Ze svátků připomínáme v úterý sv. Moniku, ve středu jejího syna sv. Augustina, biskupa a učitele církve, a ve středu Stětí...
04.08.2019 16:23

SRPEN

V druhém prázdninovém měsíci budou v naší farnosti v pracovní dny omezeny pravidelné bohoslužby pouze na kapli sester karmelitek, a to každý čtvrtek od 18 hodin. Nedělní mše svaté (včetně sobotní v 18 hodin v Dolních Břežanech) jsou zachovány, avšak ve Zlatníkách bude nedělní mše svatá v 8 hodin...
19.07.2019 22:02

Pozvání k pouti s novoknězem

Rádi Vás zveme na poutní slavnost sv. Maří Magdaleny do Dolních Břežan na sobotu 27. července od 18 hodin, je to první pouť od dokončení rekonstrukcí.  Celebruje P. Jan Gerndt. Po skončení bohoslužeb Vás čeká i malé pohoštění. Ještě srdečnější pozvání se týká nedělní pouti u Sv. Jakuba...
28.06.2019 22:03

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVNA 2019

Během července bude ve farnosti pravidelný pořad bohoslužeb až na tyto výjimky:  Zrušena je sobotní mše svatá v 18 hodin v kapli sester karmelitek. Ve Zlatníkách mše svatá bude sice každou středu od 18:15, nedělní osmá však pouze v neděli 7. a 21. července. Podrobný rozpis na každý den viz...
20.06.2019 21:56

Zápis ze zasedání 12.6.2019

Zapis_20190612 (1).docx (24820)
14.06.2019 15:27

Místní šetření památkářů u Sv. Havla

Info_o_mistnim_setreni_NPU_190613.docx (76664)
08.06.2019 08:45

Koncert v kostele sv. Jiří

19-06-15.pdf (433428)
05.06.2019 19:02

Noc Kostelů v Dolních Břežanech

Letos se poprvé v dolnobřežanské kapli sv. Máří Magdalény uskutečnila Noc Kostelů. Jako první měl svou zajímavou přednášku "O významu a účelu vybavení katolického kostela" otec Jan Gerndt ze Zbraslavi. Poté vystoupily děti z místní ZUŠ Harmony, vedené paní ředitelkou Magdou Markovou a krásně nám...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)