Archiv článků

01.06.2019 08:12

Koncert v kostele sv. Jiří

19-06-03.pdf (705912)
27.05.2019 12:16

EKUMENICKÝ POČIN - kostel sv. Havla

Obyvatelé Zbraslavi a zejména návštěvníci jejího hřbitova zaznamenali, že náš kostel sv. Havla ožil. Na žádost pravoslavného arcibiskupa Michaila naše římskokatolická farnost pronajala - zatím na 10 let - svatohavelský kostel pravoslavným ukrajinským věřícím, kteří - narozdíl od tolika...
23.05.2019 12:58

ZVEME VÁS!

Také v naší farnosti proběhne v pátek 24. 5. Noc kostelů. Program bude v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi od 18 do 21:30, v kapli sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech od 18 do 22 hodin, a v kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách. Otevřeny k volné prohlídce budou též kostely sv. Markéty ve Zvoli a...
10.05.2019 21:02

ZMĚNA VE STRUKTUŘE VEDENÍ FARNOSTI OD 1. 5. 2019

Na návrh a žádost faráře P. Jana Gerndta provedlo Arcibiskupství pražské opatření, jímž se rozdělila správa farnosti na sféru duchovní a materiální. Duchovně za farnost i nadále odpovídá P. Jan Gerndt (nyní administrátor in spiritualibus), časnou správu budov, pozemků, oprav, financí atd. převzal...
25.04.2019 17:28

Májové pobožnosti, setkání na Baních

První mariánská májová pobožnost ve farnosti bude 1. května v kostele sv. Jakuba po dopolední mši svaté v 9 hodin. Týž den po večerní mši svaté ve Zlatníkách od 18:15. Podle časových možností budou konány po celý květen. V sobotu 11. května zveme mariánské ctitele ke společné pobožnosti u kapličky...
19.04.2019 13:23

Pozvánka na poutní koncert

Sbor sv. Jiří z Vraného srdečně zve na poutní koncert, který se uskuteční v sobotu 27. dubna od 18 hodin v místním kostele. Je to určitá náhrada za poutní mši svatou, která se z liturgických důvodů konat nemůže (velikonoční oktáv). Na pořadu budou skladby s velikonoční tematikou. Řídí ing. Alfons...
15.04.2019 20:37

Zápis ze zasedání 9.4.2019

Zapis.docx
11.04.2019 13:45

ZVEME VÁS!

Zbraslav KVĚTNÁ NEDĚLE: od 10:30 u Sv. Jakuba křížová cesta s dětmi, od 11:00 mše svatá Pondělí a úterý mše svatá od 16:30, ve středu od 9:00. Vždy je příležitost ke sv. zpovědi. ZELENÝ ČTVRTEK A VELKÝ PÁTEK: obřady od 18:00, poslední příležitost ke sv. zpovědi. BÍLÁ SOBOTA: od 9 hodin modlitba...
04.04.2019 21:32

Přípravné obřady našich katechumenů

Dvěma našim dospělým katechumenům pomalu končí období přípravy. Po sérii přednášek a vnikání do života farnosti jim byly o třetí postní neděli symbolicky předány duchovní poklady Církve: modlitba Páně a vyznání víry. O této páté postní neděli se sejdeme opět v kapli sester karmelitek od 16:45, aby...
04.04.2019 21:11

Vychází Maják Pepa

S určitým zpožděním vydáváme březno-dubnové číslo farního zpravodaje Maják Pepa. V tištěné podobě je k dispozici ve všech našich kostelích. Najdete v něm mj. pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu i další zajímavosti.  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)