Archiv článků

28.06.2019 22:03

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVNA 2019

Během července bude ve farnosti pravidelný pořad bohoslužeb až na tyto výjimky:  Zrušena je sobotní mše svatá v 18 hodin v kapli sester karmelitek. Ve Zlatníkách mše svatá bude sice každou středu od 18:15, nedělní osmá však pouze v neděli 7. a 21. července. Podrobný rozpis na každý den viz...
20.06.2019 21:56

Zápis ze zasedání 12.6.2019

Zapis_20190612 (1).docx (24820)
14.06.2019 15:27

Místní šetření památkářů u Sv. Havla

Info_o_mistnim_setreni_NPU_190613.docx (76664)
08.06.2019 08:45

Koncert v kostele sv. Jiří

19-06-15.pdf (433428)
05.06.2019 19:02

Noc Kostelů v Dolních Břežanech

Letos se poprvé v dolnobřežanské kapli sv. Máří Magdalény uskutečnila Noc Kostelů. Jako první měl svou zajímavou přednášku "O významu a účelu vybavení katolického kostela" otec Jan Gerndt ze Zbraslavi. Poté vystoupily děti z místní ZUŠ Harmony, vedené paní ředitelkou Magdou Markovou a krásně nám...
01.06.2019 08:12

Koncert v kostele sv. Jiří

19-06-03.pdf (705912)
27.05.2019 12:16

EKUMENICKÝ POČIN - kostel sv. Havla

Obyvatelé Zbraslavi a zejména návštěvníci jejího hřbitova zaznamenali, že náš kostel sv. Havla ožil. Na žádost pravoslavného arcibiskupa Michaila naše římskokatolická farnost pronajala - zatím na 10 let - svatohavelský kostel pravoslavným ukrajinským věřícím, kteří - narozdíl od tolika...
23.05.2019 12:58

ZVEME VÁS!

Také v naší farnosti proběhne v pátek 24. 5. Noc kostelů. Program bude v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi od 18 do 21:30, v kapli sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech od 18 do 22 hodin, a v kostele sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách. Otevřeny k volné prohlídce budou též kostely sv. Markéty ve Zvoli a...
10.05.2019 21:02

ZMĚNA VE STRUKTUŘE VEDENÍ FARNOSTI OD 1. 5. 2019

Na návrh a žádost faráře P. Jana Gerndta provedlo Arcibiskupství pražské opatření, jímž se rozdělila správa farnosti na sféru duchovní a materiální. Duchovně za farnost i nadále odpovídá P. Jan Gerndt (nyní administrátor in spiritualibus), časnou správu budov, pozemků, oprav, financí atd. převzal...
25.04.2019 17:28

Májové pobožnosti, setkání na Baních

První mariánská májová pobožnost ve farnosti bude 1. května v kostele sv. Jakuba po dopolední mši svaté v 9 hodin. Týž den po večerní mši svaté ve Zlatníkách od 18:15. Podle časových možností budou konány po celý květen. V sobotu 11. května zveme mariánské ctitele ke společné pobožnosti u kapličky...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)