Archiv článků

30.01.2019 11:53

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 (nejen) ve Zvoli a Černíkách

Milí přátelé, výsledek Tříkrálové sbírky ve Zvoli a Černíkách činí krásných 45.036 korun. Částka vybraná v celé zbraslavské farnosti (kam územně patří i Zvole) je 91.638 Kč. Celková částka vybraná v ČR pak představuje nový rekord ve výši 120 miliónů korun. Tyto peníze jsou určeny na podporu lidí v...
26.01.2019 15:47

Zápis ze zasedání 22.1.2019

Zapis.docx
18.01.2019 18:10

Potvrzení o platbě pro daňové účely

Kdo by si přál potvrzení o daru pro církev, který věnoval naší farnosti v průběhu roku 2018, může si je vyžádat osobně nebo e-mailem u P. Jana Gerndta. Je potřeba uvést výši tohoto daru, alespoň přibližně dobu, kdy byl poskytnut, a samozřejmě jméno a adresu dárce. 
11.01.2019 14:05

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Jako v mnoha dalších farnostech i u nás probíhala už tradiční Tříkrálová sbírka, konaná ve prospěch charitativních projektů. Jsme rádi, že se ukázala jak ochota tuto sbírku konat, tak štědrost těch, kdo byli osloveni, ať už při obcházení jednotlivých domů či bytů, nebo v kostele, kde byla nahrazena...
10.01.2019 14:09

Rekapitulace vánoc 2018

O vánocích nastává už tradičně velký zájem o bohoslužby, zejména tzv. půlnoční. Kněží i jejich pomocníci činí vše pro to, aby tomuto zájmu vyšli vstříc, ovšem někdy naplánovaný počet bohoslužeb přesahuje reálné možnosti, a pak stačí, když někdo z této sítě napnuté k prasknutí z nějakého důvodu...
16.12.2018 22:20

Vánoční program v našich kostelích

Bohoslužebný plán viz výše v "rozpisu". Kostel sv. Jakuba na Zbraslavi bude otevřen k volné prohlídce na Hod Boží vánoční, o svátku sv. Štěpána a na Nový Rok od 14 do 16:30. Kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách bude kromě bohoslužeb příístupný též na Silvestra od 15 do 16:30. Sbor sv. Jiří zve...
11.12.2018 11:46

Co ještě bude do Vánoc

Farní chrám na Zbraslavi je už pro vánoční svátky připraven, děkujeme všem pomocníkům a pomocnicím. Ve filiálních kostelích bude pomoc rovněž vítána: kontaktními osobami jsou ve Zvoli jáhen Vladimír Hudousek, ve Vraném ing. Alfons Limpouch, v Dolních Břežanech manželé Novákovi a Jan Rosa, ve...
06.12.2018 17:02

Zápis ze zasedání 13.11.2018

Zápis.docx (12625) 
27.11.2018 09:45

Program v týdnu od 26. 11.

bude už zcela normální. Náboženství se koná ve středu jak v Dolních Břežanech, tak ve Zlatníkách. Ve Zlatníkách bude opět ve středu v 18:15 mše svatá. Latinská tradiční Mše svatá bude sloužena v úterý 27. 11. v 16:30 na Zbraslavi s formulářem Přenesení ostatků sv. Ludmily.
17.11.2018 11:06

Nedělní ohlášky 18. listopadu 2018

Dnes je 33. neděle v mezidobí. Sbírka na charitní činnost v pražské arcidiecézi, konaná minulou neděli, vynesla ve farnosti celkem 8.200 Kč. V tomto týdnu - vzhledem k nepřítomnosti duchovního správce - budou ve všední dny mše svaté pouze u sester karmelitek, a to ve čtvrtek v 18 hodin a v sobotu...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)