Přehled  pravidelných mší svatých

Svátost smíření: dle aktuální možnosti před bohoslužbami nebo po domluvě s knězem

Rozpis pro přítomné období naleznete na úvodní straně ("svátky a rozpis"), v době platnosti omezujících vládních opatření i možnou dočasnou úpravu

  Zbraslav
sv.Jakub
  Starší
Zbraslav
kaple sester karmelitek
  Zlatníky
sv.Petr a Pavel
Zvole sv.Markéta  Vrané nad Vltavou
sv.Jiří
Dolní Břežany,
 sv. Maří Magdalena 
NEDĚLE 11:00     8:15 9:30 18:00  
Pondělí 16:30             
Úterý   16:30 *            
Středa 9:00
(v adventě již v 6:30) 
    18:15      
Čtvrtek   18:00          
První pátek v měsíci 9:00 s násl. pobožností 18:00-20:00**     od 19:00 do 19:30 ** !    
Ostatní pátky 9:00       od 19:00 do 19:30 ** !    
Sobota   18:00!         18:00
               

                   

Adresa kaple sester karmelitek Dítěte Ježíše: ulice Karla Michala 50, Praha 5 - Zbraslav

* latinská Mše svatá v tzv. mimořádné formě ("tridentská").

** Adorace Nejsvětější svátosti

!   Není v červenci a v srpnu

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)