Farní kola

     Farní kola byla uskutečněna 8. května za účasti třináctičlenného pelotonu. Start na zbraslavském náměstí by stanoven na 14.00h. Po napumpování kola peloton vyrazil směrem na Lipence. Před lipeneckou tržnicí byla provedena shromažďovací přestávka a napumpovalo se kolo. Trasa vedla dále přes radotínskou lávku a podél řeky Berounky k Černošicům. Cesta byla velmi pestrá, asfaltka střídala tankodrom a polní cesta věhlasnou " D1 ".  U restaurace, která stála v cestě se všichni jezdci rádi posadili na širokou blahodárnou lavici a lehce popili. Pak se dopumpovalo kolo a pokračovalo k Černošicům. Před skautskou klubovnou při krátké přestávce se dopumpovalo kolo a přes lávku po druhém břehu Berounky se peloton vracel k Lipencům a Zbraslavi. U golfového hřiště byla krátká oddechová přestávka, napumpovalo se kolo a Zbraslav byla na dosah. Před Zbraslaví se jezdci rozloučili, naposledy se dopumpovalo kolo a rozdělili se. Někdo zamířil k náměstí, někdo tlačil do zbraslavského kopce. Byli i tací co popadali dech, doma se sesunuli ze sedla do měkkých polštářů a byli šťastni. Byl to krásný den.

Fotogalerie: Farní kola

Tato fotogalerie je prázdná.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)