SVATÝ TÝDEN A HLAVNÍ SVÁTKY V NOUZOVÉM REŽIMU - viz níže rubriku "Svátky a rozpis", případně "Novinky"

                      Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti

Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech.

Těší nás, že v našem kostele sv. Havla nalezli svůj duchovní domov ukrajinští věřící pravoslavného vyznání, kteří v něm každou neděli konají od 10 hodin Svatou liturgii, případně další bohoslužby i v jiné dny. 

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.

Díky účinnosti GDPR můžeme zveřejňovat fotogalerii jen ve velmi omezeném rámci. Omlouváme se.   

 

                               

                Farní kostel sv.Jakuba Staršího                                                                                                                

Svátky a rozpis bohoslužeb ve farnosti Praha-Zbraslav 

 

ROZPIS NA OBDOBÍ OD 1.4. DO 30.4

Tento rozpis platí s možnými výjimkami danými aktuální situací, kterou lze těžko předvídat na delší časový úsek.  

 

Novinky

08.04.2014 11:08

Pochod pro život

  V sobotu dne29.3. se konal v Praze již 14. Pochod pro život pod záštitou kardinála D. Duky....
24.02.2014 11:19

Příprava na biřmování

Příprava na biřmování Skalický Zdenek - (31.01.2014 10:26) Každý křesťan prodělává svou...
19.02.2014 22:01

Mezinárodní festival sborů Alta Pusteria

Sbor sv. Jiří vás zve na Alta Pusteria festival (Pozvánka)
17.02.2014 21:11

Zbraslavské Pašije 2014

Oznámení široké veřejnosti   PAŠIJE 2014 na Zbraslavi.docx (565779)
11.02.2014 11:17

Zemřela paní Irena Skopová

Milí přátelé a známí.        Se smutkem vám oznamuji, že poslední...
06.01.2014 18:43

Fotografie z vánočních akcí

Fotografie z návštěvy Mikuláše v dětském domě a fotografie z vánočního dětského hudebního...
28.12.2013 01:36

Poděkování až z Betléma

Dovolte mi, abych srdečně poděkovala všem, kteří se zapojili do našeho krátkého hudebního pásma s...
09.10.2013 12:32

Svatba na Zbraslavi

S radostí jsme uvítali svatbu v naší farnosti.  foto viz: Fotogalerie/Svatba na Zbraslavi.
11.09.2013 11:03

Rekonstrukce, asanace, opravy ve farnosti.

Ve Vraném se pracovalo na věži a ve Zvoli se malovalo. Fota, která svědčí, že se ve zbraslavské...
17.06.2013 10:40

P. Pavel - třicátník

V neděli dne 23. června obětujeme mši svatou za našeho otce Pavla Žáka, který v měsíci...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)

Číslo bankovního účtu farnosti

1379101504/0600

(GE Money bank)

 

Transparentní účet výhradně ve prospěch slavnostního vnějšího osvětlení kostela sv. Markéty ve Zvoli

225586866/0600

 

Slovo duchovního správce

PANDEMIA A SVÄTÝ TÝŽDEŇ

Zelený štvrtok: príkaz lásky, eucharistia, ustanovenia kňazstva. Možno v čase nútenej izolácie lepšie pochopíme ich nutnosť.

Velký piatok: skutočná LÁSKA na kríži. A pod krížom 3 skupiny: prvá, ktorá súcití a pomáha, druhá, odvrátená od viery v Ježiša, zlorečí a ničí. Tretia, úplne lahostajná. Úprimne: v ktorej som?

Biela sobota: ticho v liturgii, prázdne ulice bez ludí. Nech urobím všetko pre to, aby neostalo prázdne "miesto" v nebi pripravené pre mňa.

PRAJEM VÁM VŠETKÝM POŽEHNANÉ SVIATKY NAPLNENÉ VIEROU, NÁDEJOU A LÁSKOU, moji MILOVANÍ. Žehná P. Karol Laburda, výpomocný duchovný

Slibme něco Bohu

Bůh nám slíbil mnoho věcí, především věčnou spásu skrze svého Syna. Proč neslíbit něco Bohu? Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem, stojí v jednom ze žalmů. Na základě slibu vznikla některá poutní místa, např. Svatá Hora. Chceme a vyprošujeme si od Boha, aby ochránil naše rodiny od nákazy koronavirem. Proč Mu neslíbit ať už nějaký hmotný dar na dobrou věc, nebo nějaký čin, ke kterému se stále nemůžeme odhodlat? 

Na letošní velikonoce budeme vzpomínat dlouho. Proč k tomu nepřidat "a tehdy jsem se rozhodl(a), že ..."?

Právo mít strach?

Někdy se věřícím vytýká, že příliš mnoho věcí svalují na Pána Boha. Dokonce existuje i vtip, jak se někdo topí, a hasiči ho chtějí vytáhnout, ale on volá: Nene, mně pomůže Pán Bůh! No, a utopí se, a Pán Bůh si povzdychne: A já mu tam přece ty hasiče poslal tak rychle!

Máme strach. Ale máme zdravě počítat s tím, že ani stoprocentní izolace nezabrání zlovolnému viru, aby například prolezl škvírečkou v okně. Přičiň se, člověče, a Pán Bůh ti pomůže, říkávalo se. Ano, zachovej s užitím zdravého rozumu a svědomí vše, co radí nebo dokonce přikazují zkušenější, ale počítej s mocí Toho, který usmrcuje i oživuje, a i když dopouští, neopouští.

Potřebovat-chtít?

Když Kristus Pán kázal, jedni byli nadšeni, druzí kritičtí, nebo se přímo zatvrzovali. Podobně reagují i někteří z nás, když vyslechnou něčí projev nebo něčí stanovisko. 

Kdo je populista, bude říkat to, co lidé chtějí slyšet; kdo je odpovědný, snaží se říci to, co by lidé potřebovali slyšet. To první činili už ve Starém Zákoně tzv. falešní proroci. A Boží proroci bývali umlčováni, posmíváni, ano i zabíjeni. Pak se jim okázale stavěly náhrobky ...

Myslím, že potřebujeme slyšet celou Boží zvěst. A ta je radostná! Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna. Neušetřil Ho, ale za nás za všechny ho vydal. Myslel na nás, dříve než jsme se narodili. Ani smrt, ani život .... nic nás nebude moci odloučit od Boží lásky. Jen ta je absolutní! 

 

Ticho

Taky jste si všimli, jak je teď všude ticho? Žádný hluk z restaurací, aut málo, a jak je dobře slyšet zvony! 

Zvony zvou. K naslouchání Tomu, který nebyl ani v ohni ani ve vichřici, ale v šumotu jemného vánku, jak to zažil prorok Eliáš na Boží hoře Chorebu. 

Utíkal před královnou Jezabel. Nestyděl se utíkat, protože "kdo uteče, ten vyhraje" a platí to i pro nákazu koronavirem: ta vládní nařízení ohledně karantény nejsou hloupá. Ale on věděl, že útěk je jen takový vedlejší prostředek. Že zachránit ho může jen Hospodin, a ten zachraňuje ty, kdo se obrátí a kdo se k Němu obrátí.

Slyšel jsem v neděli jedny přímluvy. Nic proti prosbám za zdravotníky, nakažené, za vládu ... Ale naprosto mi v nich chyběla prosba o obrácení, bez něhož jen potlačujeme následky (hříchu), ale neléčíme nejhlubší příčinu (odvrat od Boha a jeho zákona).

Snad přece z toho "Božího dopuštění" vyjdeme jiní, čistší, moudřejší ...

Duchovní přijímání

"Na kolena padám k Tvým nohám, můj Ježíši, a nabízím pokání svého zkroušeného srdce, které se hrouží do své nicoty a Tvé svaté přítomnosti. Klaním se Ti ve svátosti tvé lásky, toužím tě přijmout do ubohého příbytku, který Ti nabízím ve svém srdci. V touze po svátostném přijímání chci Tě v duchu mít. 

Přijď ke mně, můj Ježíši, abych já přišel k Tobě. Kéž Tvou láskou vzplane veškeré moje bytí, pro život i pro smrt. 

V Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe miluji. Ať se tak stane."

(+ kardinál Rafael Merry del Val)

Pátek 20. 3.

Dokonalá láska vyhání strach, napsal už apoštol Jan. Platí to jak vzhledem k Bohu, tak v horizontále našich každodenních vzájemných vztahů. 

Je důvod děkovat Bohu, že vzbuzuje v lidech tolik sounáležitosti i ochoty k vzájemné pomoci. Jako by se vrátilo něco z těch dnů listopadu 1989, kdy jsme denně sledovali, jak se co pohnulo dál a drželi palce těm odvážným. Věřím, že toto jsou dny určité očisty, která pomůže znovu lépe vidět to, co je skutečně důležité, a začít pak znovu kvalitněji. 

Muž spravedlivý ...

... svatý Josef. Byl mužem zákona Božího i zákona státního. Ani jedno není vždy jednoduché: propuštění ženy bývalo spojeno s velkými nepříjemnostmi, a putovat z Nazareta v Galileji ke sčítání do Betléma ... On tomu dostál. A dostalo se mu mimořádné pomoci, když dostal pokyn ve snu, dokonce dvakrát (poprvé při úmyslu propustit potají Marii, podruhé když se Herodes chystal k dětskému masakru).

Ono známé udělejte všechno, co vám přikážou, obsahuje spravedlnost, za kterou stojí Pořadatel všeho. Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Hledejme způsoby, jak být blízko Bohu, který mnohdy čeká v osobě našeho bližního. Ukaž mi víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru, napsal velmi pravdivě apoštol Jakub. 

Středa 18. 3.

Předvečer sv. Josefa ... Tento náš národní patron je vzýván jako Naděje nemocných. Podle mimobiblické tradice stál u jeho lůžka adoptivní syn Ježíš. Kde je On, tam je vždycky naděje na zlepšení, nejen po stránce medicinské. Být křesťanem znamená být reálným optimistou, protože základní logická úvaha nám říká, že jestliže Bůh chtěl, abychom byli, pak udělá všechno pro to, aby započaté dílo bylo dovedeno k dobrému konci.   

Úterý 17. března

Máme svátek sv. Patrika, patrona Irska. Katolické země - nebo donedávna tak vyhlížející. Duchovní koronavirus - ztráta smyslu pro hřích, ztráta vnímání toho, že vůbec něco dělám špatně, poznamenal již většinu evropských zemí. Dělají to všichni, tak je to asi správné. Schválil to parlament, tak na tom nebude nic tak zlého. Řekl to jeden biskup či kněz, tak to asi říká celá Církev i sám Pán Bůh. 

Myslet a rozhodovat se opravdu křesťansky ale znamená vyhodnocovat si ve světle slova Pána Ježíše zodpovědně vše, co já dělám, jakým stylem já přemýšlím, co je pro mě skutečně nejvyšším Dobrem, pro něž snesu nepřízeň či nepohodlí, a udělám všechno. Jinak budu nanejvýš cosi papouškovat. 

Podle zásady že všechno zlé je pro něco dobré vidíme nyní, bez čeho všeho lze docela dobře fungovat. Co všechno, co jsme před pár dny "museli stihnout", najednou nejen nemusíme stihnout, ale nemusíme vůbec a uvolnilo nám to čas na bližní, a já doufám, že i čas na Boha.

Milujme, a pak dělejme, co chceme! (srv. sv. Augustin) 

Anketa

Jak často se podíváte na naše stránky?

Téměř každý den (2 349)
76%

Alespoň jednou týdně (188)
6%

Asi jedenkrát do měsíce (194)
6%

Jsem zde poprvé (378)
12%

Celkový počet hlasů: 3109

 

 

Návštěvnost stránek: