KORONAVIRUS ... - SLEDUJTE NÍŽE RUBRIKU "SVÁTKY A ROZPIS" !

                      Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti

Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech.

Těší nás, že v našem kostele sv. Havla nalezli svůj duchovní domov ukrajinští věřící pravoslavného vyznání, kteří v něm každou neděli konají od 10 hodin Svatou liturgii, případně další bohoslužby i v jiné dny. 

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.

Díky účinnosti GDPR můžeme zveřejňovat fotogalerii jen ve velmi omezeném rámci. Omlouváme se.   

 

                               

                Farní kostel sv.Jakuba Staršího                                                                                                                

Svátky a rozpis bohoslužeb ve farnosti Zbraslav

KORONAVIRUS - AKTUALIZACE K 31. 3.

Moji milí, stále jsem s Vámi a myslím na Vás všechny. Děkuji Těm, kteří nabídli či prokazují druhým pomoc. Pokud navenek nemůžeme být pravidelně pospolu, jistě tu funguje i v rámci církve putující obcování svatých. Připomínám, že stále platí pro věřící dispens od účasti na nedělní bohoslužbě. Já ale nadále denně bývám na svém pracovišti v kostele sv. Jakuba v době obvyklé pro bohoslužby, abych vysluhoval svátost smíření a dostál všem intenčním závazkům. Využívám nyní častěji tzv. mimořádné formy římského ritu, která předpokládá účast věřících spíše zpovzdáli. V neděli ovšem není "jedenáctá", místo toho je kostel otevřen odpoledne od 14 hodin, a od 16 hodin jsem připraven Vám svátostně posloužit, viz výše.
Ve Zlatníkách a ve Zvoli bývám v době obvyklých bohoslužeb.
Nefungují Dolní Břežany, uzavřena je kaple sester karmelitek na Zbraslavi a nejsou bohoslužby ani v kostele ve Vraném. 
Pokud přicházíte do interiéru kostela, odezinfikujte si u vchodu ruce, používejte roušky a zachovejte dostatečný vzájemný odstup (min. 2 m), sejde-li se Vás více. Na Zbraslavi můžete využít - a prosím Vás o to - prostor obou chrámových lodí.    
Nezapomeňme na 20. hodinu každý den spojit se ve společné modlitbě. V případě akutní potřeby zaopatřování mi napište nebo zavolejte, přijdu!
Opatrujte se, dávejte na sebe pozor, ale mějte i důvěru v ochranu Nejvyššího a mocnou přímluvu Panny Marie. Všem Vám žehnám!
Váš P. Jan Gerndt 
 
 

ROZPIS NA OBDOBÍ OD 1.4. DO 30.4. Tento rozpis platí s možnými výjimkami danými aktuální situací, kterou lze těžko předvídat na delší časový úsek.  

 

Novinky

25.02.2013 22:24

24.2. - 2. neděle postní

24. února na druhou neděli postní k nám, do kostela sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, zavítal...
06.05.2012 15:26

Pašije 2012 - Ohlasy

  Kardinálovo poděkování.pdf (326,4 kB)        Pan kardinál Dominik...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)

Číslo bankovního účtu farnosti

1379101504/0600

(GE Money bank)

 

Transparentní účet výhradně ve prospěch slavnostního vnějšího osvětlení kostela sv. Markéty ve Zvoli

225586866/0600

 

Slovo duchovního správce

Právo mít strach?

Někdy se věřícím vytýká, že příliš mnoho věcí svalují na Pána Boha. Dokonce existuje i vtip, jak se někdo topí, a hasiči ho chtějí vytáhnout, ale on volá: Nene, mně pomůže Pán Bůh! No, a utopí se, a Pán Bůh si povzdychne: A já mu tam přece ty hasiče poslal tak rychle!

Máme strach. Ale máme zdravě počítat s tím, že ani stoprocentní izolace nezabrání zlovolnému viru, aby například prolezl škvírečkou v okně. Přičiň se, člověče, a Pán Bůh ti pomůže, říkávalo se. Ano, zachovej s užitím zdravého rozumu a svědomí vše, co radí nebo dokonce přikazují zkušenější, ale počítej s mocí Toho, který usmrcuje i oživuje, a i když dopouští, neopouští.

Potřebovat-chtít?

Když Kristus Pán kázal, jedni byli nadšeni, druzí kritičtí, nebo se přímo zatvrzovali. Podobně reagují i někteří z nás, když vyslechnou něčí projev nebo něčí stanovisko. 

Kdo je populista, bude říkat to, co lidé chtějí slyšet; kdo je odpovědný, snaží se říci to, co by lidé potřebovali slyšet. To první činili už ve Starém Zákoně tzv. falešní proroci. A Boží proroci bývali umlčováni, posmíváni, ano i zabíjeni. Pak se jim okázale stavěly náhrobky ...

Myslím, že potřebujeme slyšet celou Boží zvěst. A ta je radostná! Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna. Neušetřil Ho, ale za nás za všechny ho vydal. Myslel na nás, dříve než jsme se narodili. Ani smrt, ani život .... nic nás nebude moci odloučit od Boží lásky. Jen ta je absolutní! 

 

Ticho

Taky jste si všimli, jak je teď všude ticho? Žádný hluk z restaurací, aut málo, a jak je dobře slyšet zvony! 

Zvony zvou. K naslouchání Tomu, který nebyl ani v ohni ani ve vichřici, ale v šumotu jemného vánku, jak to zažil prorok Eliáš na Boží hoře Chorebu. 

Utíkal před královnou Jezabel. Nestyděl se utíkat, protože "kdo uteče, ten vyhraje" a platí to i pro nákazu koronavirem: ta vládní nařízení ohledně karantény nejsou hloupá. Ale on věděl, že útěk je jen takový vedlejší prostředek. Že zachránit ho může jen Hospodin, a ten zachraňuje ty, kdo se obrátí a kdo se k Němu obrátí.

Slyšel jsem v neděli jedny přímluvy. Nic proti prosbám za zdravotníky, nakažené, za vládu ... Ale naprosto mi v nich chyběla prosba o obrácení, bez něhož jen potlačujeme následky (hříchu), ale neléčíme nejhlubší příčinu (odvrat od Boha a jeho zákona).

Snad přece z toho "Božího dopuštění" vyjdeme jiní, čistší, moudřejší ...

Duchovní přijímání

"Na kolena padám k Tvým nohám, můj Ježíši, a nabízím pokání svého zkroušeného srdce, které se hrouží do své nicoty a Tvé svaté přítomnosti. Klaním se Ti ve svátosti tvé lásky, toužím tě přijmout do ubohého příbytku, který Ti nabízím ve svém srdci. V touze po svátostném přijímání chci Tě v duchu mít. 

Přijď ke mně, můj Ježíši, abych já přišel k Tobě. Kéž Tvou láskou vzplane veškeré moje bytí, pro život i pro smrt. 

V Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe miluji. Ať se tak stane."

(+ kardinál Rafael Merry del Val)

Pátek 20. 3.

Dokonalá láska vyhání strach, napsal už apoštol Jan. Platí to jak vzhledem k Bohu, tak v horizontále našich každodenních vzájemných vztahů. 

Je důvod děkovat Bohu, že vzbuzuje v lidech tolik sounáležitosti i ochoty k vzájemné pomoci. Jako by se vrátilo něco z těch dnů listopadu 1989, kdy jsme denně sledovali, jak se co pohnulo dál a drželi palce těm odvážným. Věřím, že toto jsou dny určité očisty, která pomůže znovu lépe vidět to, co je skutečně důležité, a začít pak znovu kvalitněji. 

Muž spravedlivý ...

... svatý Josef. Byl mužem zákona Božího i zákona státního. Ani jedno není vždy jednoduché: propuštění ženy bývalo spojeno s velkými nepříjemnostmi, a putovat z Nazareta v Galileji ke sčítání do Betléma ... On tomu dostál. A dostalo se mu mimořádné pomoci, když dostal pokyn ve snu, dokonce dvakrát (poprvé při úmyslu propustit potají Marii, podruhé když se Herodes chystal k dětskému masakru).

Ono známé udělejte všechno, co vám přikážou, obsahuje spravedlnost, za kterou stojí Pořadatel všeho. Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Hledejme způsoby, jak být blízko Bohu, který mnohdy čeká v osobě našeho bližního. Ukaž mi víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru, napsal velmi pravdivě apoštol Jakub. 

Středa 18. 3.

Předvečer sv. Josefa ... Tento náš národní patron je vzýván jako Naděje nemocných. Podle mimobiblické tradice stál u jeho lůžka adoptivní syn Ježíš. Kde je On, tam je vždycky naděje na zlepšení, nejen po stránce medicinské. Být křesťanem znamená být reálným optimistou, protože základní logická úvaha nám říká, že jestliže Bůh chtěl, abychom byli, pak udělá všechno pro to, aby započaté dílo bylo dovedeno k dobrému konci.   

Úterý 17. března

Máme svátek sv. Patrika, patrona Irska. Katolické země - nebo donedávna tak vyhlížející. Duchovní koronavirus - ztráta smyslu pro hřích, ztráta vnímání toho, že vůbec něco dělám špatně, poznamenal již většinu evropských zemí. Dělají to všichni, tak je to asi správné. Schválil to parlament, tak na tom nebude nic tak zlého. Řekl to jeden biskup či kněz, tak to asi říká celá Církev i sám Pán Bůh. 

Myslet a rozhodovat se opravdu křesťansky ale znamená vyhodnocovat si ve světle slova Pána Ježíše zodpovědně vše, co já dělám, jakým stylem já přemýšlím, co je pro mě skutečně nejvyšším Dobrem, pro něž snesu nepřízeň či nepohodlí, a udělám všechno. Jinak budu nanejvýš cosi papouškovat. 

Podle zásady že všechno zlé je pro něco dobré vidíme nyní, bez čeho všeho lze docela dobře fungovat. Co všechno, co jsme před pár dny "museli stihnout", najednou nejen nemusíme stihnout, ale nemusíme vůbec a uvolnilo nám to čas na bližní, a já doufám, že i čas na Boha.

Milujme, a pak dělejme, co chceme! (srv. sv. Augustin) 

Pondělí 16. 3.

ZE ŽALMU 91 (90)

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, kdo dlíš ve stínu Všemocného, řekni Hospodinu: Mé útočiště a má tvrzi, můj Bože, v něhož doufám!

Nemusíš se bát noční hrůzy, šípu létajícího ve dne, moru, který se plíží ve tmě, nákazy, jež pustoší o polednách.

Nepřihodí se ti nic zlého a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží. Vždyť svým andělům přikázal o tobě, aby tě chránili na všech tvých cestách. 

I když jich padne po tvém boku tisíc, ba deset tisíc po tvé pravici, záhuba přesto tebe nedosáhne.

"Vysvobodím ho, protože lne ke mně, ochráním ho, protože zná mé jméno. Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho a oslavím."

STANOVISKO ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE - výňatek ze závazné normy pro nouzový stav, vyhlášený vládou ČR

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny. Dle rozhodnutí kardinála Dominika Duky V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI JSOU ZACHOVÁNY BOHOSLUŽBY TAM, KDE NÁVŠTĚVNOST NEPŘESÁHNE 30 OSOB. Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Anketa

Jak často se podíváte na naše stránky?

Téměř každý den (2 346)
76%

Alespoň jednou týdně (186)
6%

Asi jedenkrát do měsíce (193)
6%

Jsem zde poprvé (377)
12%

Celkový počet hlasů: 3102

 

 

Návštěvnost stránek: