Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti

Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech.

Těší nás, že v našem kostele sv. Havla nalezli svůj duchovní domov ukrajinští věřící pravoslavného vyznání, kteří v něm každou neděli konají od 10 hodin Svatou liturgii, případně další bohoslužby i v jiné dny. 

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.

Díky účinnosti GDPR můžeme zveřejňovat fotogalerii jen ve velmi omezeném rámci. Omlouváme se.   

 

                               

                Farní kostel sv.Jakuba Staršího                                                                                                                

Svátky a rozpis bohoslužeb ve farnosti Praha-Zbraslav

 

ROZPIS NA OBDOBÍ OD 1.11. DO 30.11. Pozor: V kostele sv. Jakuba je ve všední dny až do začátku adventu mše svatá soukromého charakteru pouze v úterý (od 16:30) a v pátek (od 9:00). Vždy půl hodiny předtím se zpovídá. Na neděle 22. a 29. 11. se počítá s českou mší v 11:00 a latinskou v 16:30.

V Dolních Břežanech, Zlatníkách, Zvoli a Vraném se už bude sloužit v obvyklou dobu. 

 

ROZPIS NA OBDOBÍ OD 1.12. DO 23.12.

 

Jelikož protikoronavirové opatření zv. PES omezuje počet účastníků bohoslužeb, prosíme ty věřící, kteří mohou využít k účasti na nedělních bohoslužbách naše kostely mimo Zbraslav, aby tak pomohli stejnoměrněji rozvrstvit počty přítomných. Dbejme na roušky i rozestupy.  

Konkrétní další dotazy rádi zodpovíme telefonicky, sms nebo e-mailovou korespondencí (739 484 835, jan.gerndt@centrum.cz). 
  
 

 

Novinky

08.06.2014 13:15

VRANSKÉ HUDEBNÍ JARO

Vážení hudbymilovní přátelé. Dovoluji si vás pozvat na poslední koncert letošního ročníku VRANSKÉ...
26.05.2014 21:58

Vranské hudební jaro

Milý přátelé. Předposledním koncertem letošního VRANSKÉHO HUDEBNÍHO JARA bude tradiční koncert...
09.05.2014 16:03

Vranské hudební jaro

Vážení hudební přátelé. Ve spolupráci s panem Milanem Škodou, si Vás dovoluji pozvat na...
09.05.2014 15:38

Noc kostelů 2014 ve Vraném

2014-Plakat-volny.doc (640000)doc5.docx (768819)
09.05.2014 15:20

Seminář v Poslanecké sněmovně

Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vás srdečně pozvat na seminář...
20.04.2014 00:10

Noc kostelů 2014

Praha-Zbraslav, Kostel sv. Jakuba Staršího, zámek Program Noci kostelů 23. května...
16.04.2014 09:52

Poutní zájezd - Plakát

13.04.2014 12:57

Poutní zájezd

Sázavský klášter - klášter Želiv sobota 31.5.2014   Pořádá Vojenský a špitální řád svatého...
08.04.2014 11:14

Proč právě Růženec

PROČ PRÁVĚ RŮŽENEC dle článku otce Jáchyma Jaroslava Šimka, 23.10.2005 v kostele sv.Marty,...
08.04.2014 11:12

Mariánská pobožnost

  V sobotu, 17.5. se koná na Baních u kapličky Panny Marie v 14,30 Mariánská pobožnost....

Pašije 2011

V této rubrice nejsou žádné články.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)

Číslo bankovního účtu farnosti

1379101504/0600

(MONETA Money Bank)

 

Transparentní účet výhradně ve prospěch slavnostního vnějšího osvětlení kostela sv. Markéty ve Zvoli

225586866/0600

 

Slovo duchovního správce

Co Bůh chtěl? Co chce? Co sleduje?

 

Nechám dnes mluvit poetu:

 

Láska

Láska

Láska

Bezpodmínečná 

Všeobjímající 

Láska

Přichází

Láska

 

Přikládám hojivou mast

a chladivý obvaz

na všechna tvoje dětská zranění

Prosím

Moc prosím

Ať se vyléčí 

a uzdraví Tvou bolavou Duši

 

 

               Jan Václav Tomáš Zemánek

Viděl, že je to dobré

Bůh věděl všechno dřív, než začal čas. Věděl, že to bude dobré, a pak viděl, že je to dobré. Stvořil nebo nařídil Bůh něco, co by dobré nebylo? Jistě ne. To jen my bychom rádi nejdřív sami - bez Boha - stanovili, podle svého omezeného rozhledu "ověřili" a konstatovali, že je něco dobré, a pak připustili, že to tak Pán Bůh docela dobře udělal. K tomu je ale složitá cesta kolikrát hořkých zkušeností, zklamaných očekávání, kdy utíkají roky a člověk se jen v něčem točí.

Anebo je také opačná cesta: uvěřit Bohu, že co stanovil, opravdu je dobré, i když to zatím naše zkušenost jaksi neschvaluje. Díky této víře znají křesťané mnoho věcí, ke kterým se jiní složitě propracovávají, aby nakonec "objevili Ameriku". Kéž zvláště v oblasti pátého a šestého přikázání dopluje rozumářská loď aspoň k nejvýchodněším ostrovům Karibiku, nebude-li už pozdě ...    

Bůh řekl

a stalo se. Na Boží "řekl" vznikl svět a vesmír. Kristus také řekl, a proto jsme přesvědčeni, že je tomu tak. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Viatikum, pokrm na cestu k Bohu, na cestu do věčnosti, máme nejen využít sami, ale dopřát to všem, kteří jsou v potenciálním nebezpečí smrti. Katolické pohřební obřady vyloženě předpokládají souvislost mezi nadějí na život věčný a sycením se Kristovým tělem a krví. 

On dokonce řekl nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Někdo má v sobě "blok" vůči zpovědi, a tím pádem (bere-li ty věci vážně) i blok vůči přijetí Eucharistie. Je třeba podotknout, že lehké hříchy nejsou překážkou k přijetí Nejsvětějšího Pána. Jen ten, kdo si je vědom těžkého hříchu, by přistoupením k sv. přijímání těžce hřešil. A že my kněží většinou dokážeme najít pro kajícníka místo a způsob, kde ho to bude co nejméně stresovat. 

E duobus malis...

.. ze dvou zel je třeba volit to menší, praví jedna moudrá zásada. Ale je to i naopak: ze dvou dober je třeba uhájit především to větší nebo chcete-li vyšší. Zachránit duši je důležitější než zachránit tělo. Vylepšit stav nitra je důležitější než se dobře učesat, nalíčit nebo jinak "zdokonalit". 

Co jste vy, byli jsme i my, vzkazují nám naši zemřelí. Mám ještě pět bratrů, ať je varují, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk, řekl boháč z evangelia.

Očistec je stav a místo, kde se splácejí dluhy v lásce, dluhy plynoucí z nepozorností, nedbalostí, polovičatostí. Kolik pošetilého starání bychom si mohli ušetřit, ukazuje dnešní nouzový stav, kdy tolik "nutných" aktivit, zábav, nákupů a vzájemného honění prostě nejde - a my zjišťujeme, že se svět nezbořil, že můžeme být bez toho, a třeba jen docela ponenáhlu se učíme obnovovat osobní vazby v rodině i osobní vztah k dobrému Bohu, který jediný má moc nad životem i smrtí.

Obrácení srdce je první podmínkou odpuštění a také prosby za odpuštění našim zemřelým. Aby kdo mohl získat plnomocný odpustek, nesmí mít trvalé zalíbení v žádném, ani lehkém hříchu. Myslíme-li si snad, že sami máme na pokání "dost času", učiňme je přece kvůli našim zemřelým rodičům, sourozencům, přátelům i všem věrným zemřelým. Budou na nás vzpomínat v naší chvíli nejrozhodnější.      

Konec legrace ...

Mám tu na mysli projevy pochybného hrdinství jedněch, kteří např. ostentativně nenosili roušky, nebo dalších, srovnávajících covid-19 s chřipkou, nebo jiných, kteří se houfovali nejen u buffetů, ale třeba i před kostelem. Možná ještě někdo bude pochybovat, zda data o počtu nakažených nebo naplněných kapacitách nemocnic jsou pravdivá ("oni nám lžou!"), já ovšem nepochybuji o tom, že situace s koronavirem se rapidně zhoršuje, jako když na lodi proniká voda na palubu a je třeba každé ruky, která aspoň trochu té vody odčerpá nebo ucpe nějakou díru.

Je skutečně nutné nezanedbat nic z toho, čím můžeme zabránit přenosu nákazy. Bez Boha a bez Krista jako křesťané nemůžeme žít, ale můžeme snížit na minimum vnější fyzické kontakty při modlitbě, bohoslužbě i přijímání svátostí. Využít toho, že kostely budou nyní otevřené i déle než na dosavadní jednu hodinu společné bohoslužby a "trousit se" třeba i jen po dvou nebo jako rodina. Navštívit Pána u svatostánku. Kněží jsou svými biskupy vybízeni, aby podle možností posloužili věřícím individuálně např. svatou zpovědí nebo podáním svatého přijímání. Existují oblasti, kde se věřící dostane na mši svatou třeba jen jednou za měsíc nebo ještě déle - a tak je potřeba být i rozumně skromný. Ale naopak pořádně před Bohem litovat každé zanedbané mše svaté z doby, kdy jsme si ji "odepřeli" z jakéhokoli malicherného důvodu. Když jsi mohl, nechtěls. Teď bys chtěl, ale nemůžeš. Přiznej to sobě i Bohu!  

Jak na to

Vláda má nyní mimořádně nesnadnou situaci: udělá-li opatření A, budou se někteří zlobit, proč nedala přednost variantě B. Neudělá-li nic, bude poučována, co by dělat měla, a pokud udělá, bude jí vyčítáno, že to měla udělat už dávno. Nést odpovědnost ve svobodné společnosti znamená být neustále jako mezi mlýnskými kameny. 

Tak je tomu i na nižších úrovních. Zavřu-li kostel, budu jedněmi očerňován, že jsem pohodlný a ustrašený. Udělám-li bohoslužbu, budu jinými rozhořčeně obviňován, že riskuji a uvádím lidi do nebezpečí. Mohl bych se možná hodit marod ... (Pokoušet se ovšem Pán Bůh nemá, takže touhle cestou ne!)

Podle pana premiéra máme "chodit do práce". Takže budu chodit do práce, jak jsem zvyklý, mým pracovištěm je kostel, přesněji řečeno oltář, zpovědnice či hovorna. Kostely uzavřeny nejsou. U oltáře mohu zvolit "mimořádnou formu" římského ritu, jsa dostatečně vzdálen snad náhodně přítomným návštěvníkům kostela.

Možná to nebude "zažití společenství", ale zcela jistě Oběť, v níž má Bůh zalíbení a celý svět spásu.

 

 

Tak nám to zas utáhli

a je to bez pardonu. Nezbývá než respektovat pravidla, ale plně využít možností a rezerv. 

Nemůžeš-li do kostela denně, můžeš aspoň někdy. Nemůžeš-li každou neděli, můžeš využít všední den. Bojíš-li se nákazy, přijď aspoň na chvíli se pomodlit a eventuelně přijmout tělo Páně. Kostely jsou otevřené!

Modleme se za sebe navzájem!

   

Dva světy

andělů a lidí? Ne. Právě andělé (strážci) jsou takovým skvělým pojítkem mezi světem oslavených a světem putujících a bojujících. Andělé za nás prosí u Boha, a ochraňují nás na těle i na duši. Je to prostě propojené, a proto smíme počítat i se zcela "nelogickými" řešeními našich starostí a těžkostí. Pozdvihni se, duše, z prachu, zaleť k rajským končinám! A naopak: Cherubíni, serafíni, sestupte sem dolů k nám! V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože, přikaž svému svatému andělu, ať tuto Oběť přenese na tvůj nebeský oltář, a nás, kdo máme účast na tomto oltáři, naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí. 

S takto propojeným světem andělů i lidí je nutno počítat, když nějak přestává fungovat nebo se stále víc zamotává ten náš viditelný. Odnaučujeme se plánovat (jsme k tomu nuceni neustále se měnícími opatřeními), ale o to více je třeba uvěřit tomu velkému plánu Božímu. Wer betet, wird gerettet. (Kdo se modlí, bude zachráněn.) 

Očekáváme s nadějí

nejen požehnaný (druhý) příchod Páně, ale už teď vyslyšení modliteb, přijetí ducha pokání a obrácení srdcí k jedinému živému a pravému Bohu. Ten musí pro nás být a zůstat středem a tou skutečnou autoritou. Kdysi se říkal vtip, že kazuistika je o tom, jak dát Pánu Bohu co nejméně a přitom ho přesvědčit, že jsme mu dali všecko ... 

Lidská svoboda je ze strany Boží nedotknutelná. A když si chce člověk věci zařídit sám, Bůh jaksi kavalírsky ustoupí ... Jak to pak vypadá, je nasnadě, včetně popleteného času, kdy nám sluníčko říká, že je poledne, a my tvrdíme, že jsme už hodinu napřed.

Kniha Kazatel obsahuje krásnou část o tom, že každé dění a každá činnost má svůj čas. Dokonce je čas k pláči i čas k radosti. Kdo neumí ve správnou chvíli plakat, nebude se patrně umět v pravý čas radovat. Kdo se nechce sklonit před Bohem, těžko může čekat respekt druhých vůči sobě.  

Dvě zprávy

na webových stránkách Radio Vaticana:

První z 15. 9. s názvem "Kdo se nevrátil do kostela po pandemii?" konstatuje, že ve Francii klesl počet pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb po skončení pandemických opatření o 30 %. To je dost. Některé - jak uvádí článek - zadržuje strach z nákazy, další si zvykli na mši v televizi nebo na internetu. Je tady ovšem i další kategorie věřících, které odrazují nepřiměřená bezpečnostní opatření. Myslím, že u nás to není jiné ...

Druhý článek vyšel o den později s nadpisem "Za posledních 10 let se počet mladých ve francouzských mešitách zdvojnásobil". 45 % mladých následovníků Mohameda si uvědomuje nepřekvapivou skutečnost, že jejich víra není slučitelná s hodnotami (současné) francouzské společnosti. A celé tři čtvrtiny muslimů mladších 25 považují islám za nadřazený hodnotám země, do které emigrovali sami nebo jejich rodiče. Za poslední čtyři roky vzrostlo mezi muslimy o šest procent přesvědčení, že islám je jediným pravým náboženstvím. V tom smyslu se vyslovilo 61% dotazovaných a mezi muslimy mladšími 25 let dokonce 65%.

Co na to my, moudří a rozumní moderní křesťané?

Anketa

Jak často se podíváte na naše stránky?

Téměř každý den (2 407)
72%

Alespoň jednou týdně (232)
7%

Asi jedenkrát do měsíce (234)
7%

Jsem zde poprvé (471)
14%

Celkový počet hlasů: 3344

 

 

Návštěvnost stránek: