INFORMAČNÍ LETÁK FARNOSTI PRAHA-ZBRASLAV ADVENT A VÁNOCE 2017

 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE

  3. 12. Ne PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

  7. 12. Čt  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

  8. 12. Pá Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – doporučený svátek

10. 12. Ne DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

13. 12. St  Památka sv. Lucie, panny a mučednice

14. 12. Čt  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

17. 12. Ne TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

24. 12. Ne ČTVRTÁ NEDĚLE ADENTNÍ – Štědrý den

25. 12. Po Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek

26. 12. Út  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27. 12. St  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

28. 12. Čt  Svátek Mláďátek mučedníků

31. 12. Ne Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  1.  1.  Po  Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek

  2.  1.  Út  Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitel církve

  3.  1.  St   Nejsvětějšího Jména Ježíš

  6.  1.  So  Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

  7.  1.  Ne  Svátek Křtu Páně

     

SOUHRNNÝ PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2017

24. 12. Čtvrtá neděle adventní a zároveň Štědrý den:

                8:00 Zlatníky

                9:30 Zvole

                11:00 Zbraslav

                16:00 Zbraslav – první vánoční mše sv.

                22:00 Zlatníky – mše svatá s Rybovou „Hej, mistře“

                22:00 Zvole – bohoslužba slova s koledami

                23:00 Vrané nad Vltavou – mše svatá se Sborem sv. Jiří

                24:00 Zbraslav – mše svatá se Schreierovou pastorální mší

25. 12. Slavnost Narození Páně, Hod Boží vánoční

                9:30 Zvole

                11:00 Zbraslav

                18:00 Vrané nad Vltavou

26. 12. Svátek sv. Štěpána

                8:00 Zlatníky

                11:00 Zbraslav, mše sv. za + faráře P. Petra Kouteckého S.J.

31. 12. Neděle Svaté Rodiny – závěr občanského roku

                8:00 Zlatníky

                9:30 Zvole

                11:00 Zbraslav

                18:00 Vrané, s pobožností na závěr roku 2017

  1.  1.  Slavnost Matky Boží, Nový Rok – bohoslužby jako v neděli

 

DALŠÍ PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAMY VE FARNOSTI

         (kromě bohoslužeb)

 

Ve Zlatníkách:

Neděle 17. 12. od 14:00 vánoční setkání občanů před budovou obecního úřadu – rozdávání Betlémského světla

Sobota 23. 12. od 18:00 vánoční pásmo v kostele sv. Petra a Pavla ve spolupráci s MŠ a ZŠ Zlatníky-Hodkovice

 

Ve Vraném nad Vltavou:

Úterý 26. 12. od 17 hodin tradiční vánoční koncert Sboru sv. Jiří v místním kostele

Pátek 5. 1. 2018 tradiční návštěva školních dětí v kostele, tentokrát spojená s návštěvou Tří králů a tříkrálovou sbírkou

 

Ve Zvoli:

Čtvrtek 21. 12. v 19 hodin J. J. Ryba: Česká mše vánoční, zpěvácký spolek Hlahol a sólisté

Neděle 24. 12. od 13 do 16 hodin rozdávání betlémského světla v kostele

Pondělí 25. 12. od 16 hodin zpívání u jesliček

Sobota 6. 1. 2018 v obci Tříkrálová sbírka

Sobota 13. 1. od 16 hodin vánoční koncert, vokální společenství CANTIO

 

Na Zbraslavi:

Sobota 9. 12. od 16:30 adventně vánoční představení dětského souboru Živý Betlém ze Starého Plzence. V již 25. ročníku sehrají děti scénku Zvěstování a Narození Páně s hudebním a zpěvním doprovodem. Začátek je od 16:30 na prostranství před zbraslavským kostelem sv. Jakuba. Vstupné dobrovolné, jsou zvány hlavně rodiny s dětmi. Děti se mohou aktivně do hry zapojit.

 

PROSBA K VĚRNÝM FARNÍKŮM:

přijďte pomoci s úklidem a výzdobou našich kostelů!

Na Zbraslavi rádi přivítáme ochotné muže na postavení stromků v pátek 15. 12. od 17 hodin, a další pomocníky s úklidem v sobotu 16. 12. od 9 hodin.

Ve Zlatníkách budeme zdobit kostel o středách 13. 12. a 20. 12. během náboženství dětí (tj. od 17 do 18 hodin).

Ve Zvoli je kontaktní osobou jáhen Vladimír Hudousek.

Ve Vraném rád přijme pomoc pan Alfons Limpouch.

Díky předem!

 

Kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách

 

Máme za sebou celý oktáv oslav k příležitosti 160 let od vysvěcení nové budovy kostela. Svatohubertská mše přilákala přes časnou ranní hodinu opravdu hodně lidí. Povltavští trubači zahráli všem příchozím ještě i po mši před kostelem a děti se mohly svézt na koních, které přivedla paní Dražanová. Posvícenskou mši 12. listopadu doprovodil sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou a nálada byla opravdu sváteční. Obě neděle voněly pod kůrem koláčky, jednohubky a další dobroty. Všem chutnalo a mnozí se ptali po receptech. V nedělních kázáních P. Jan Gerndt shrnul historii zlatnické farnosti, připomněl důležité okamžiky pro kostel i obec, a s radostí oznámil, že by měly v nejbližší době začít opravy pláště budovy kostela díky iniciativě zastupitelů. Jak zaznělo na konci jedné z promluv „Je vidět, že církev a obec žije.“ P. Jan Gerndt také zdůraznil, že staletí, která jsou vepsána do původních kamenů zdí věže, nám mají připomínat pomíjivost věcí pozemských. Naše snažení by se mělo ubírat jiným směrem.

Blíží se advent a doba Vánoční, i letos se můžete těšit na Vánoční pásmo, které se uskuteční 23. prosince v sobotu a které pro Vás připravují děti ze základní školy a dětský sbor Zlatníček. Čas bude ještě upřesněn na plakátech a na webu obce. I letos bude v kostele 24. prosince Vánoční mše. Rozpis bohoslužeb najdete na webu farnosti a dveřích kostela.

V novém roce zavítají opět Tři králové. Možná si někteří pamatujete, že loňská sbírka měla přispět částkou 15 000Kč na nový invalidní vozík mladému muži ze Zvole. Dovolím si citovat z farního webu alespoň kousek zprávy, jak to všechno minulý rok dopadlo.

Je letní podvečer zabarvený zapadajícím sluncem a oblohou plujících bouřkových mraků. Právě se vracíme z dovolené a ještě než stačíme vybalit – zazvoní zvonek. U dveří se setkáváme s Davidem Šmelhausem a jeho rodinou. Přicházejí ukázat nový mechanický vozík. Právě ten, na který jsme v Tříkrálové sbírce ve Zvoli (a na ostatních místech farnosti)vybírali. Záměr se podařilo dotáhnout do šťastného koce. David i jeho rodiče jsou s vozíkem spokojeni…. Když jsme před časem dávali dohromady záměr provést Tříkrálovou sbírku ve Zvoli a okolí, příliš jsme nevěděli, jak dopadne. Zaznívaly hlasy souhlasné, ale i skeptické. V koutku duše každého z nás dřímala naděje…. Podařilo se vybrat nejen na Davidův vozík, ale ještě zbylo dost peněz na humanitární projekty Charity ČR, která je organizátorem Tříkrálové sbírky. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci, všem dětským i dospělým koledníkům, ostatním dobrovolníkům a hlavně všem, kteří jste přispěli….“

Těšíme se na další setkání!

E.M.

 

Farní Mikuláš na Zbraslavi


V úterý 5. 12. 2017 od 18:00 zveme děti spolu s rodiči na farní Mikulášskou besídku do kláštera sester karmelitek (ulice Karla Michala 50, Zbraslav).

Prosíme rodiče, aby připravili balíčky (označené jmenovkou) a dopis pro Mikuláše s výtkami a pochvalami (které odevzdají na místě před zahájením). Prosíme o dochvilnost!

Bližší informace u paní Jany Petráškové
Případně na e-mailu: jamor333@seznam.cz

 

ZŘÍZENÍ SPOŘICÍHO ÚČTU PRO DARY NA NOVOU FARU

V souvislosti s blížící se realizací rozsáhlé rekonstrukce prostor určených pro nové sídlo farního centra, jehož plány je již delší dobu možno si prohlédnout v kostele sv. Jakuba, byl zřízen účet, na nějž je možné posílat příspěvky a dary. Za dárce a na jejich úmysly je sloužena každý první pátek u oltáře Panny Marie Zbraslavské mše svatá. Číslo tohoto spořicího účtu je222793229/0600.  Jako variabilní symbol můžete uvést 472.

Abychom Vám mohli platbu potvrdit, prosíme o uvedení alespoň jména a příjmení, není-li přímo v názvu účtu. Příspěvky je možné odevzdat i v hotovosti faráři Janu Gerndtovi nebo některému z členů Ekonomické rady farnosti (na Zbraslavi Petr Megela , ve Zvoli Vladimír Hudousek, ve Zlatníkách Marian Korčák). Na požádání vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. Srdečné díky za pozornost, již tomuto projektu věnujete! Jde o zázemí, jehož absence činí v praxi duchovní správy stále větší problémy a znemožňuje rozvinout činnosti, které by byly velikosti a význačnosti zdejší farnosti přiměřené.

V průběhu posledního měsíce přispěli na novou faru zvláštním darem MUDr. Aleš Čejka (2.000,- Kč), pí Vaňková (500,-), paní Kleisslová (4.000,-) paní doc. Hačkajlová (3.000,-) pan doc. Doležal (5.000), P. Gerndt (14.000).

 

PROJEKT „KALENDÁŘ ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE 2018“

Naši „pašijáci“ vydali krásný nástěnný kalendář formátu 2xA4 se záběry ze Zbraslavských pašijí, z jehož prodejního výtěžku se získá další částka pro rekonstrukci farních prostor. Jeho zakoupením tedy také podpoříte tuto akci, která pozvolna spěje k přímé realizaci. V kalendáriu jsou vyznačeny jak civilní, tak církevní svátky. Cena 1 výtisku je 120 Kč.

 

OPRAVA EXTERIÉRU ZLATNICKÉHO KOSTELA

Minulý měsíc byla podepsána smlouva na opravu pláště kostela sv. Petra a Pavla. Rozpočet je jeden milion 300 tisíc Kč. Z toho 700 tisíc bude uhrazeno z dotace Ministerstva zemědělství, 300 tisíc z rozpočtu obce Zlatníky-Hodkovice a 300 tisíc z rozpočtu naší farnosti. Investorem (objednatelem) je Obec, zastoupená starostou ing. Jiřím Rezkem. Souběžně již začaly probíhat truhlářské práce (repase oken a dveří), financované zčásti (350 tisíc) pražským Arcibiskupstvím, zčásti (150 tisíc) farností. Kdo by chtěl na tyto opravy přispět, může zaslat dar na farní účet 1379101504/0600 s variabilním symbolem 1857.      

 

Duchovní správce, členové pastorační rady i ekonomické rady přejí všem farníkům a návštěvníkům našich kostelů i webových stránek krásné a požehnané dny Božího narození i šťastný Nový rok 2018.

    

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)