Kontakty

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 5 - Zbraslav

U Národní galerie č.472
Praha 5 - Zbraslav
156 00

 

P. Jan Gerndt, farář

jan.gerndt@centrum.cz

Telefon:  739 484 835

 

P. Karol Laburda, výpomocný duchovní

Telefon: 607 204 605

 

trvalý jáhen Vladimír Hudousek

hudousek@volny.cz

Telefon: 606 682 306

 

 

PASTORAČNÍ RADA (PR):

 

Členové z titulu úřadu:

Mgr. Jan Gerndt, farář, předseda PR, bytem Zbraslav

Mgr. Karol Laburda, výpomocný duchovní, bytem Braník

Mgr. Vladimír Hudousek, trvalý jáhen, bytem Zvole

Sr. M. Andrea Martina Dršková CSCIJ, sídlem Zbraslav 

Členové zvolení:        

MUDr. Aleš Čejka, lékař, bytem Ohrobec

Tomáš Šamárek, truhlář, bytem Zbraslav

Ing. Bc. Milan Čejka, SŠ pedagog, bytem Černošice

Doc. Dr. Ing. Marek Doležal, VŠ pedagog, bytem Zbraslav

Členové jmenovaní duchovním správcem:

Eva Maňhalová, učitelka, bytem Hodkovice

Klára Nováková, ekonomka, bytem Ohrobec

Ing. Marek Dobruský, specialista nákupu, sekretář PR, bytem Vrané nad Vltavou

MUDr. Lucie Prokopová, účetní, bytem Zvole

 

Mandát členů PR: do 7. 4. 2020

Zápisy pastoračn í rady

 

 

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI (ERF):

 

Předseda:

Mgr. Jan Gerndt, farář

Členové:

Mgr. Vladimír Hudousek, trvalý jáhen, bytem Zvole

Ing. Marian Korčák, prodavač, bytem Jesenice

Petr Megela, marketingový konzultant, bytem Lipence

 

Mandát členů ERF: do 28. 9. 2019       

 

Zprávy Ekonomické rady farnosti

                            

Katechetická mise (výuka náboženství)

 

Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše
 

Sr.Maria Jitka (Jitka Petříková), pro Zbraslav a okolí

Karla Michala č.50

156 00  Praha-Zbraslav

Telefon: 257 921 731

kdj.zbraslav@centrum.cz

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)