24.2. - 2. neděle postní

25.02.2013 22:24

24. února na druhou neděli postní k nám, do kostela sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, zavítal vzácný host. Pomocný biskup pražský a probošt metropolitní kapituly u sv. Víta Václav Malý. Ti starší vědí velmi dobře co toto jméno znamená a že bylo a je neodmyslitelným synonymem revolučních dnú roku 1989. Ti mladší už jen z vyprávění si skládají neucelené střípky o totalitního režimu, o sledování STB a následné perzekuci. Možná slyšeli, že v bouřlivých listopadových dnech nějaký kněz rozmodlil celou, téměř milionovou, Letenskou pláň. Byl to Václav Malý.

     Václav Malý vystudoval teologii v Litoměřicích a 26. června 1976 by vysvěcen na kněze. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a o rok později byl jedním ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Touto aktivitou se stal nežádoucím a byl sám státním aparátem stíhán. V roce 1979 byl zbaven státního souhlasu, obviněn z rozvracení republiky a bez soudního líčení byl okamžitě uvězněn. Po sedmi měsících žaláře, od roku 1980, pracoval devět let jako topič a zeměměřický figurant, současně se však podílel na tvorbě katolického samizdatu. Na začátku osmdesátých let byl mluvčím Charty 77 a od roku 1988 byl členem Československého helsinského výboru. V širokou veřejnou známost vešel za sametové revoluce v roce 1989, kdy moderoval shromáždění na Václavském náměstí a 25. listopadu téměř milionové zhromáždění na Letenské pláni. Od roku 1990 opět začal působit jako kněz. Nejprve v Praze 5 v Holečkově ul. v kostele sv. Gabriela a později v Praze 7 na Strossmayerově nám. ve farním kostele sv. Antonína. 1. prosince 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 3. prosince jej papež Jan Pavel II jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Za měsíc, 11. ledna 1997, byl vysvěcen. Jeho biskupské heslo zní: Pokora a pravda.

     Biskup Václav Malý i v současné době směřuje svou práci a pomoc na místa, kde jsou nespravedlivě stíháni, do oblastí politických vězňů. Sepisuje petice a morální formou bojuje proti tamnějším totalitním režimům. Do této chvíle navštívil Bělorusko, Moldávii, Kubu, Čínu, Súdán a Írán. Od roku 1997 je  nositelem Čestné medaile T. G. Masaryka za věrnost jeho odkazu a roku 1998 byl biskupovi Václavu Malému propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy. Dne 8. března 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po mši, která se nám stala přítomností pana biskupa svátkem, následovavalo společné posezení. Viz Fotogalerie.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)