BIBLICKÉ HODINY VE ZVOLI

01.05.2017 19:58

Zveme Vás na hodiny náboženského vzdělávání do kostela ve Zvoli každý první pátek od cca 19:30. Hlavní téma tohoto pátku: subjektivní svět Panny Marie ve světle toho, co o ní víme z bible i církevní tradice. Témata jsou volena dle námětů farníků.

Biblické hodině předchází v 19 hodin mše svatá (od 18:30 příležitost ke svátosti smíření). O běžných pátcích je vždy od 19 do 19:30 tichá adorace.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)