BIŘMOVÁNÍ NA ZBRASLAVI

06.10.2017 09:57

V neděli 15. října udělí při mši svaté v 11 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího pražský pomocný biskup Václav Malý svátost biřmování 8 našim farníkům. V přední části kostela budou místa vyhrazená biřmovancům, kmotrům a jejich rodinám. Zveme na tuto významnou událost všechny, kdo cítí společenství se zbraslavskou farností. Po skončení akce se biřmovanci a jejich hosté sejdou ke společnému obědu. 

V sobotu 14. října uskutečníme úklid kostela. Prosíme ochotné sestry a bratry, aby přišli pomoci. Kontaktní osobou je paní Janetta Šamárková. Srdečné díky všem.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)