BISKUPSKÁ KANONICKÁ VIZITACE a další

09.06.2016 11:53

Hned po Noci kostelů nás čeká další akce: kanonická vizitace farnosti, kterou z pověření pražského arcibiskupa vykoná jeho pomocný biskup Karel Herbst ve středu 15. června. V kostele sv. Jakuba odslouží mši svatouv 9 hodin, krátce se pozdraví s přítomnými farníky a pak v doprovodu duchovního správce vykoná prohlídku matrik, farního archivu a liturgických předmětů. Účelem kanonické vizitace je upevnění svazku farnosti s arcibiskupstvím. O průběhu a výsledku vizitace se pak vyhotoví protokol.

Kromě středy bude na Zbraslavi pravidelná mše svatá v pondělí v 16:30: v úterý je latinská tridentská mše svatá v Malé Chuchli a ve čtvrtek obvyklá mše svatá u sester karmelitek v 18 hodin (vše slouží PG). Příští víkend: Dolní Břežany sobota v 17 (PG), neděle Zlatníky v 8 (PG), Zvole v 9:30 (PL), Zbraslav v 11 (PG) a Vrané v 18 h (PL). 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)