Břežany zahájí !

19.08.2018 15:11

V kapli sv. Maří Magdaleny, která je součástí dolnobřežanského zámeckého komplexu, bude první mše svatá po skončení rekonstrukce v sobotu 22. září od 10 hodin. 

Další pravidelné bohoslužby se budou konat od 29. 9. každou sobotu (s nedělní platností) od 18 hodin v zimním i letním období.

Znamená to, že přibude ve farnosti další možnost účastnit se nedělní liturgie.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)