Duchovní středy na faře ve Zlatníkách

04.09.2019 11:49

Počínajíc středou 18. září zveme zájemce z řad dospělých i mládeže na zlatnickou faru, kde od 19 hodin budeme společně objevovat poklady, které poskytuje Boží zjevení a které uchovává v nepřetržitém podání jak Bible, tak učitelská služba církve. Pod vedením P. Jana Gerndta se budeme věnovat koncilní konstituci Dei verbum, Písmu svatému i Katechismu katolické církve. Cyklus potrvá do 6. 11. včetně.

Setkání budou navazovat na mši svatou, která v přilehlém kostele bývá od 18:15. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)