DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY

27.10.2016 19:40

O slavnosti Všech svatých v úterý 1. listopadu bude slavena mše svatá v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi od 16:30.

V den Vzpomníky na všechny věrné zemřelé ve středu 2. listopadu je možnost zúčastnit se dvou mší svatých v 9:00 a v 9:45 v kostele sv. Jakuba (obě budou slouženy v mimořádné formě latinsky), a odpoledne v 16 hodin mše svaté (česky) ve hřbitovním kostele sv. Havla. Zájemci o přečtení úmyslů za konkrétní zemřelé se žádají, aby jména čitelně napsali na lístek, který před bohoslužbou odevzdají celebrujícímu knězi. Bude následovat výkrop hřbitova.

V 18 hodin bude také sloužena mše svatá ve Zlatníkách.

Od 1. do 8. listopadu lze získat pro duše v očistci plnomocné odpustky návštěvou hřbitova s aspoň tichou modlitbou za zemřelé. K tomu je třeba ještě připojit splnění obvyklých 3 podnímen (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže). Návštěvu hřbitova může nahradit 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den návštěva kostela.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)