EKUMENICKÝ POČIN - kostel sv. Havla

27.05.2019 12:16

Obyvatelé Zbraslavi a zejména návštěvníci jejího hřbitova zaznamenali, že náš kostel sv. Havla ožil. Na žádost pravoslavného arcibiskupa Michaila naše římskokatolická farnost pronajala - zatím na 10 let - svatohavelský kostel pravoslavným ukrajinským věřícím, kteří - narozdíl od tolika římskokatolíků! - každou neděli do kostela chodí a jsou vděční a šťastní, když je nejen využívána jejich pracovní síla, ale je jim poskytnut posvátný prostor, který jim připomíná domov.

Dosud kostel sv. Havla sloužil s výjimkou dvou bohoslužeb do roka a velice vzácně některému pohřbu (v drtivé většině si katolíci přejí pohřeb z dolního kostela sv. Jakuba) pouze kulturním účelům. Nyní bude využíván každou neděli ke Svaté liturgii od 10 hodin dopoledne.
Zahájení se konalo již v neděli 26. května, mimořádně též s pohoštěním přítomných. Běžně tomu tak nebude.
Vztahy mezi pravoslavnou komunitou a římskokatolickou farností upravuje nájemní smlouva, připravovaná naším Arcibiskupstvím pražským.
Stávající frekvence římskokatolických bohoslužeb (2. 11. a 16. 10. či následující neděli), stejně jako zavedených koncertů zůstane zachována.
Chrám zůstává v majetku Římskokatolické farnosti Praha-Zbraslav.
Pravoslavné církve - kterých je více - mají platných všech 7 svátostí, to znamená že mají velmi blízko k obsahu víry katolické. Jejich duchovní mají platná svěcení a katolíkům je možné - není-li jiná alternativa - se účastnit jejich svátostného života.
Z osobního setkání s panem arcibiskupem Michailem i jednání s knězem Dmytriem - který bude u Sv. Havla pravidelně sloužit - jsem měl hezký pocit. Mluví-li se o potřebě ekumeny, je toto cesta, která má budoucnost.
Jelikož pravidelně, je-li někde vidět změna, docházívá k nepodloženým dohadům (např. že jsme kostel prodali), prosím ty z Vás, kdo budou tyto řádky číst, aby příležitostně informovali své okolí. Věci šly totiž tak rychle, že jsme nestačili informovat Zbraslavské noviny.
Úřad Městské části Praha-Zbraslav je řádně informován a nebyla vznesena proti pronájmu žádná námitka.
P. Jan Gerndt, administrátor in spiritualibus  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)