FARNÍ POUTNÍ ZÁJEZD V SOBOTU 5. 10.

04.09.2019 14:10

Letošní farní pouť bude směřovat do Dobré Vody u Hartmanic ke kostelu sv. Vintíře, poustevníka, a do Kašperských Hor. Počítáme se mší svatou v kostele a odborným výkladem paní Vladěny Tesařové, která je tvůrkyní netradičního skleněného oltáře a křížové cesty. Oběd by bylo možné si dát v restauraci v Hartmanicích. Dalším cílem budou Kašperské Hory.

Odjezd ze Zbraslavského náměstí pravděpodobně v 7:30, návrat do 19 hodin. 

Přihlásit se lze u ing. Milana Čejky (raději) nebo zejména na filiálkách u P. Jana Gerndta. Budeme potřebovat kvůli pojištění jméno, příjmeni, datum narození a kontakt e-mail nebo aspoň telefon. Z praktických důvodů si to vše přihlašující laskavě sami čitelně napíší na lísteček a odevzdají při přihlášení.

Cestovné cca 400 Kč (dle druhu autobusu), děti zdarma, výběr na místě. Podrobnosti budeme upřesňovat v nedělních ohláškách.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)