Jak budeme slavit BOŽÍ TĚLO

20.05.2016 22:19

Na čtvrtek po neděli Nejsvětější Trojice pravidelně připadá slavnost Těla a krve Páně. Také letos jsou proto na 26. 5. kněží i věřící z Prahy srdečně zváni na společnou slavnost do katedrály sv. Víta, kde od 17 hodin bude sloužit mši svatou pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, aby se pak ubíral se všemi věřícími eucharistickým procesím po Hradčanském náměstí. 

Na Zbraslavi bude v ten den bohoslužba pouze u sester karmelitek: od 17:30 adorace zejména pro děti, v 18 hodin mše svatá a pobožnost se svátostným požehnáním. 

Ve zbraslavském kostele bude mše svatá v pondělí od 16:30. V Malé Chuchli tridentská mše svatá v úterý od 17:30 s prvním sv. přijímáním 2 dětí a ve Zlatníkách ve středu od 19 hodin. Všechny spojené s májovou pobožností.

V sobotu v 17 hodin bude krátká májová pobožnost a mše svatá s nedělní platností v kostele v Dolních Břežanech.

V neděli 29. května budou bohoslužby ve všech našich kostelích v obvyklou dobu, spojené s eucharistickou pobožností a svátostným požehnáním. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)