KAPLE SESTER KARMELITEK JE UZAVŘENÁ

17.03.2020 22:04

Poloveřejná kaple v ulici Karla Michala 50 je z důvodu celostátní karantény až do odvolání pro veřejnost uzavřena. Nekonají se tam bohoslužby a v klášteře není pravidelné náboženství dětí. Sestry se však spojují v modlitbě za všechny a se všemi, kteří k jejich komunitě duchovně patří.

Pro pravidelné bohoslužby je uzavřena i kaple sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech a kostel sv. Jiří ve Vraném.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)