KARLOVSKÉ OSLAVY VE ZBRASLAVSKÉM KOSTELE

02.05.2016 22:06

Sobota 14. května - kostel otevřen od 14 hodin

15:30   Latinské chorální nešpory (katedrální schola, J. Hodina)

17:00   Císař Karel IV. u hrobu své matky v AULA REGIA,

četba z vlastního životopisu (scénické provedení, O. Vlček)

 

Neděle 15. května - kostel otevřen od 10 hodin

11:00  slavnostni bohoslužba z Hodu Božího svatodušního,

zazní Mozartova Korunovační mše (Smíšený pěvecký sbor RADHOST, sbormistr Lucie Valentová,

Collegium chrámových hudebníků, dirigent František Šterbák, varhany Miloš Bok)

14:00  komentovaná prohlídka chrámu sv. Jakuba (Martin Šámal)

15:30-16:00  půlhodinka varhanní hudby

Kostel se zavírá v 16:30.

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)