KATECHEZE DĚTÍ V MIMOPRAŽSKÝCH ČÁSTECH ZBRASLAVSKÉ FARNOSTi

03.10.2018 13:03

Dolní Břežany, Základní škola: středa od 15:30, vede farář Jan Gerndt.

Zlatníky, farní budova u kostela: středa od 17:00, vede farář Jan Gerndt.

Zvole, Základní škola: čtvrtek od 16:00, vede jáhen Vladimír Hudousek.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)