Katecheze dospělých - Zlatníky a Dolní Břežany

05.11.2019 10:19

Zveme dospělé věřící na biblické hodiny, které potrvají ještě do konce listopadu na faře ve Zlatníkách každou středu od 19 hodin. Téma: kniha Skutků apoštolů.

V kapli sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech budou v úterý 5. listopadu (a také 19. 11., 3. 12. a 17. 12.) slouženy v 18 hodin mše svaté s následnými věroučnými přednáškami. V listopadu to bude téma posledních věcí člověka a druhého příchodu Páně, v prosinci o předpovědích příchodu Vykupitele.     

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)