KATECHEZE NA ZBRASLAVI - šk. rok. 2018/19

23.08.2018 17:16

Hodiny náboženství pro děti se budou - počínajíc dnem 13. 9. 2018 - konat už tradičně každý čtvrtek v klášteře sester karmelitek Dítěte Ježíše v ulici Karla Michala čp. 50.

od 13:30 do 14:20 pro děti 1. třídy (s případnou variantou podle počtu dětí v pondělí od 15:00 do 15:50)

od 14:25 do 15:20 pro děti 2.-3. třídy (v rámci této skupinky bude probíhat také příprava na 1. svaté přijímání)

od 15:30 do 16:25 pro děti 4.-6. třídy

od 16:35 do 17:30 pro děti  7.-9. třídy

Vyučující: sr. Mgr. Jitka Petříková

Přihlášky lze obdržet v kostele sv. Jakuba, anebo si je lze vyžádat elektronicky na adrese kdj.zbraslav@centrum.cz, nebo osobně přímo v klášteře.

   

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)