Katecheze ve školním roce 2020/21

25.08.2020 11:40

Z v e m e   d ě t i   i  d o s p ě l é !

 

DĚTI:

Na Zbraslavi u sester karmelitek v ul. Karla Michala 50, od 10. 9. každý čtvrtek:

14.25-15.20 pro děti 1.-2. třídy, případně předškoláci

15.30-16.25 pro děti 3.-5. třídy

16.35-17.30 pro děti 6.-9. třídy

Vyučující: sr. Jitka Petříková, katechetka, kdj.zbraslav@centrum.cz, tel. 257 921 731 nebo 732 378 204

Přihlášky ke stažení na www.karmeldj.cz, je však třeba vzhledem k předpisům GDPR je odevzdat v listinné podobě na adrese Sestry karmelitky DJ, Karla Michala 50, 156 00 Praha 5 - Zbraslav nebo osobně kterékoli ze sester. Formuláře budou k dispozici i v kostele sv. Jakuba.

Ve Zvoli v místní škole formou kroužku ve čtvrtek od 16 h, přihlásit se lze třídním učitelkám nebo se domluvit s jáhnem Vladimírem Hudouskem.

V Dolních Břežanech formou kroužku náboženství v místní Základní škole, od října, pravděpodobně ve středu od 14.35, P. Jan Gerndt. Přihlásit se lze na ředitelství školy.

 

DOSPĚLÍ:

Ve Zlatníkách na faře od 16. 9. každou středu od 19 hodin cyklus 8 přednášek, zahrnující oblast věrouky, mravouky i dějin Církve. P. Jan Gerndt. Netřeba se předem přihlašovat. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)