„Kočár“ z Tříkrálové sbírky již slouží

12.06.2018 20:34

19. května 2018 mi přišla do mailové pošty stručná, ale vše vypovídající zpráva ve znění: „kočár dorazil a to je jeho první jízda, Petr děkuje. Je z toho nadšený. První den venku po 25 měsících. Rodina děkuje.“

Asi si vybavíte koledníky Tříkrálové sbírky, kteří 6. ledna 2018 „zaplavili“ Zvoli a mimo přání dobra a pokoje pro místní obyvatele, prosili po domech i o příspěvek na zdravotní polohovací křeslo pro Petra Škobise, který je v dlouhodobé rekonvalescenci po rozsáhlé mozkové příhodě. V současné době je Petr již v domácím prostředí a v péči svých nejbližších. Jeho zdravotní stav se pomalu lepší.

Tříkrálová sbírka vynesla v našich podmínkách nový rekord. Celková částka činí více než 114 milionů korun. V celé farnosti Praha - Zbraslav (kam Zvole územně patří) se podařilo vybrat částku 114 613 Kč. Ve Zvoli a Černíkách sbírka činila úctyhodných 71 042 korun. Za polohovací zdravotní křeslo pro Petra se z této sbírky zaplatila částka 26 500 Kč. Zbytek výtěžku z Tříkrálové sbírky bude použit Charitou ČR na projekty podporující lidi v nouzi u nás i v zahraničí. 

Dobrá věc se podařila. Díky vám a vaší štědrosti a ochotě nezištně pomáhat tam, kde je to potřeba. Petrovi Škobisovi přejeme brzké uzdravení a mnoho sil a elánu do života.

S úctou a poděkováním

Vladimír Hudousek

koordinátor Tříkrálové sbírky


Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)