Kolik jsme přispěli na Charitu

13.11.2016 16:47

Dušičková sbírka na charitní činnost v Arcidiecézi pražské vynesla v naší farnosti Kč 7200. Bůh odplať štědrým dárcům! 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)