Křížová cesta rodin 22. 3. v 16 h v Modřanech RUŠÍ SE

10.03.2020 19:44

Srdečně zveme zbraslavské, dolnobřežanské, zlatnické, zvolské i vranské farníky ke společné modlitbě křížové cesty, kterou povedou o čtvrté postní neděli 22. března od 16 hodin rodiny našeho farního společenství. 

Pobožnost se bude konat v parku pod zvonicí u modřanského kostela v ulici K Dolům u kamenných zastavení, jejichž autorem je Miroslav Beščec. Předpokládaný konec pobožnosti bude v 17 hodin. Kontaktní osoby pro případné dotazy: Kristýna Suchánková, tel. 736 121 174, sr. Jitka Petříková, tel. 732 378 204. Autobusové spojení je linkou 165 do zastávky Obchodní náměstí.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)