LIST BISKUPŮ VĚŘÍCÍM

22.10.2020 11:41

Pan kardinál Dominik Duka zveřejnil list českých a moravských biskupů ze dne 21. října 2020, který reflektuje i poslední mimořádně přísná vládní opatření proti dalšímu šíření koronaviru. Plný text lze dohledat na webových stránkách České biskupské konference.

Vyjímáme:

Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné, a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům ...

Spojujme se společně každý den ve 20:00 hodin v modlitbě růžence a prosme Matku Boží Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování, a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Ve stejném smyslu píše farnostem pražské arcidiecéze i generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer, který potvrzuje, že nelze už ani pro 6 osob konat společnou bohoslužbu: Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + max. 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří zajišťují bohoslužbu nebo případně její přenos).

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)