MÁME EKONOMICKOU RADU

08.04.2016 19:15

Administrátor farnosti Mgr. Jan Gerndt jmenoval ke dni 7. 4. 2016 tzv. Ekonomickou radu farnosti (ERF). Jde o pomocný a poradní orgán faráře, podílející se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře. Bude se řídit platnými stanovami z roku 2004, schválenými tehdejším pražským arcibiskupem Miloslavem kardinálem Vlkem. Členové této rady jsou jmenováni na dobu 3 let, tedy do 7. 4. 2019. Ekonomická rada se schází minimálně 4x do roka a spolupracuje s pastorační radou, zabývající se spíše oblastí organizační a podílením se na rozvoji náboženského života farnosti. Předsedou ERF je vždy farář (administrátor). Členy jsou jáhen Vladimír Hudousek, Petr Megela a Marian Korčák. Prosíme o jejich podporu a modlitbu. Bude hodně úkolů!

Pastorační radu zřídil v naší farnosti P. Pavel Žák na dobu jednoho roku. Jelikož všichni její členové se zjevně těší důvěře farnosti, svou práci konali dobře a projevili ochotu pokračovat, prodloužil se souhlasem biskupského vikáře pro pastoraci současný administrátor tento zkušební mandát o další 4 roky, tedy na plné 5-leté funkční období, do 7. 4. 2020. Pastorační rada měla poslední schůzi 5. 4. 2016. Zápis bude zveřejněn na webu, spolu se zápisy z předchozích.

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)