NÁJEMNÍ SMLOUVA KONEČNĚ SCHVÁLENA!

07.06.2018 10:07

Bohu díky! A díky modlitbám Vás všech. Po mnoha zvažováních a poukazováních na možná rizika schválilo Arcibiskupství pražské Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy mezi Římskokatolickou farností Zbraslav a paní Evou Curry, majitelkou zbraslavského zámku, ohledně obnovy sídla farnosti v domě čp. 472 v ulici U Národní galerie. Znamená to, že se v blízké době začne realizovat projekt, který si mohli návštěvníci kostela sv. Jakuba prohlédnout v zadní části kostela. Projekt zahrnuje malý byt s příslušenstvím pro duchovního správce, farní kancelář, sál a příslušenství, sloužící potřebám farnosti. Jelikož část nákladů bude hrazena z grantu Magistrátu hl. města Prahy, zaváže se farnost na dobu 3 let podle stanovených norem poskytovat tyto prostory i pro všeobecně prospěšné aktivity. Veškeré práce by měly být dokončeny do 16 měsíců.

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 50 let.

Ocitli jsme se tak vlastně na (novém) začátku. Víc než dosud budeme informovat o průběhu prací, a také - bez čehož nic nelze - o stavu financí. Jsme vděčni za každou finanční podporu: buď na běžný účet farnosti (1379101504/0600) nebo na spořicí účet pro tento účel (222793229/0600).  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)