NÁVŠTĚVA BISKUPA MALÉHO SE ODKLÁDÁ

13.04.2016 09:34

Dle sdělení sekretiariátu pana biskupa Václava Malého je týž nucen s politováním odříci návštěvu Zbraslavi, plánovanou na 8. 5., pro jiné naléhavé povinnosti. Nicméně kdo by se chtěl s panem biskupem setkat, může navštívit kostel v Modřanech, kde bude udílet svátost biřmování v neděli 1. 5. v 9:30.

P. Jan Gerndt, administrátor

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)