Nedělní farní oběd

04.12.2015 19:42

Je velmi potěšující zprávou, že na nedělní farní oběd 6. prosince se přihlásil poměrně hojný počet účastníků. Z toho důvodu bylo stanoveno jednotné menu pro všechny strávníky, a to sice vyhlášená svíčková. Případná jiná alternativa bude jistě též možná, ale nutno počítat s delší časovou náročností.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)