Nedělní ohlášky 1. května 2016

28.04.2016 19:41

Je 6. neděle velikonoční. Začíná měsíc květen, zasvěcený úctě Matky Boží Panny Marie. Májové pobožnosti k její cti budou konány každou neděli ve Vraném po večerní mši svaté, v pondělí na Zbraslavi po odpolední mši svaté, a ve Zlatníkách, kde během května bude vždy ve středu v 19 hodin sloužena mše svatá s májovou pobožností.

Na čtvrtek tohoto týdne připadá doporučený svátek - slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svatá bude v 18 hodin v kapli sester karmelitek ve Zbraslavi-Žabovřeskách. 

Sbírka pro Ukrajinu minulou neděli vynesla v naší farnosti celkem 16.900 Kč: z toho Zbraslav 11.530, Dolní Břežany 1.120, Zlatníky 1.250, Zvole 980 a Vrané 2.020 Kč. Všem šlechetným dárcům srdečné "Pán Bůh zaplať!"

Pořad bohoslužeb bude v týdnu i příští víkend obvyklý. Pátek tohoto týdne je první v měsíci: od 18 do 20 hodin je možné se účastnit tiché adorace v kapli sester karmelitek nebo od 20 do 20:30 v kostele ve Zvoli.

Zvláště ti, kdo se nemohli účastnit sobotní pouti rodin k bráně Božího milosrdenství, jsou zváni k účasti na pouť II. pražského vikariátu, naplánovanou na tento pátek rovněž do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Příležitost ke svátosti smíření tam bude od 17 hodin, v 18 hodin začíná mše svatá a následuje katecheze a další duchovní program.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)