Nedělní ohlášky 1. listopadu 2015

31.10.2015 09:31

Dnes je slavnost Všech svatých. Již dnes, až do příští neděle včetně, se doporučuje navštívit hřbitov a modlitbou za zemřelé jim vyprosit prominutí časných trestů za jejich hříchy. Jde o tzv. plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, jestliže je křesťan v milosti posvěcující, to znamená přistoupil ke svaté zpovědi, svatému přijímání a pomodlil se také na úmysl papeže.

Zítra o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé bude v 16:30 mše svatá ve hřbitovním kostele sv. Havla s následnou pobožností za naše zesnulé.

Připomínáme ještě památku sv. Karla Boromejského, která připadá na středu. Pátek i sobota jsou první v měsíci.

Zveme Vás na sobotní mši svatou - rovněž za zemřelé - do kostela sv. Jana Nepomuckého nad Velkou Chuchlí. Začíná v 15 hodin.

Příští neděli budou dopolední mše svaté jako obvykle, a rovněž večer v 18 hodin bude slavena mše svatá ve Vraném nad Vltavou.

Příprava k svátosti biřmování těch, kdo hodlají tuto svátost přijmout 8. května přístího roku, začíná v sobotu 5. prosince v 9 hodin na faře v Modřanech. Zájemci se mohou hlásit buď u zdejšího duchovního správce nebo u P. Josefa Pecinovského v Modřanech, který přípravu povede.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)