Nedělní ohlášky 11. října 2015

10.10.2015 09:18

Dnes je 28. neděle v mezidobí. Na čtvrtek nastávajícího týdne připadá památka sv. Terezie z Avily, panny a učitelky církve, na sobotu památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka.

Zveme Vás na mariánskou pobožnost ke kapličce na Baních: bude se konat v sobotu ve 14:30 pod vedením otce Josefa Pecinovského, děkana karlštejnské kapituly a faráře v Modřanech.

Příští neděli budou slaveny mše svaté v 8 hodin ve Zlatníkách, v 9:30 ve Zvoli a v 11 hodin na Zbraslavi. Odpoledne od 16:30 se bude konat ve zbraslavském kostele koncert klasické hudby, jehož program je na vývěsce. 

Děkujeme zbraslavským farníkům za včerejší pomoc při úklidu kostela.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)