Nedělní ohlášky 15. 11. 2015

14.11.2015 10:31

Dnes je 33. neděle v mezidobí. V úterý je státní svátek; církevně památka sv. Alžběty Uherské (Durynské). V sobotu památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. V ten den bude v 9 hodin mše svatá ve zbraslavském zámeckém kostele u oltáře Panny Marie. Po jejím skončení bude příležitost ke svaté zpovědi. 

Příští neděle, poslední v mezidobí, je slavností Ježíše Krista Krále. Mše svaté s obnovou zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu budou o 8. hodině ve Zlatníkách, v 9:30 ve Zvoli, v 11 hodin na Zbraslavi a v 18 hodin ve Vraném.

Zájemci o přijetí svátosti biřmování 8. května příštího roku se stále ještě mohou hlásit u duchovního správce nebo u modřanského pana faráře, který povede od 5. prosince přípravu.

Děkujeme všem, kteří nezištně a obětavě pečují o pořádek a výzdobu našich kostelů, kteří se podílejí na službách při mši svaté, i všem, kteří finančně přispívají na opravy a provoz farnosti. Pán Bůh Vám odplať!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)