Nedělní ohlášky 17. dubna 2016

15.04.2016 19:14

Dnes je 4. neděle velikonoční, světový den modliteb za duchovní povoláni. Bohoslužby jsou v pravidelnou dobu. V nastávajícím týdnu bude rovněž pravidelný pořad mší svatých, tzn. v pondělí od 16:30 na Zbraslavi (slouží P. Gerndt) a ve čtvrtek v 18 hodin (slouží P. Gerndt) v kapli sester karmelitek v ulici Karla Michala čp. 50. Také v pátek bude u karmelitek mše svatá, a to v 18:15.

V sobotu pak v 17 hodin opět v Dolních Břežanech (PG), a v neděli v 8:00 ve Zlatníkách (PG), v 9:30 ve Zvoli (PL), v 11:00 na Zbraslavi (PG) a v 18:00 poutní mše svatá ve Vraném (PG). 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)