Nedělní ohlášky 17. ledna 2016

14.01.2016 13:18

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

Na pondělí připadá památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. V ten den bude sloužena mše svatá s litanií k Panně Marii v 9 hodin ve zbraslavském kostele. Před bohoslužbami i po nich bude příležitost ke svátosti smíření. Je to začátek oktávu modliteb za jednotu křesťanů.

Ve čtvrtek je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Příští neděle bude 3. v mezidobí. Nedělní bohoslužby ve zdejší farnosti začínají pravidelně mší svatou v sobotu v 16 hodin v Dolních Břežanech, a v neděli pak v 8 hodin ve Zlatníkách, v 9:30 ve Zvoli, v 11 hodin na Zbraslavi a v 18 hodin ve Vraném nad Vltavou.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)