Nedělní ohlášky 18. října 2015

17.10.2015 16:57

Dnes je 29. neděle v mezidobí. Zveme Vás na odpolední koncert Laubova tria do zbraslavského kostela: na programu jsou Goldbergovy variace od J. S. Bacha. Začátek je v 16:30, vstupné dobrovolné.

Na středu připadá památka bl. Karla Habsburského, císaře, a na čtvrtek památka sv. Jana Pavla II., papeže.

Služby Boží se konají podle stávajícího pořádku, to znamená, že v sobotu bude v 17 hodin mše svatá v Dolních Břežanech, a v neděli v 8 hodin ve Zlatníkách, v 9:30 ve Zvoli, v 11 hodin na Zbraslavi a v 18 hodin ve Vraném.

Nezapomeňte na posun času z letního na zimní: noc ze soboty na neděli bude o hodinu delší.

Dnešní neděle je misijní: věnujeme na tento účel všechny sbírky, a příští neděli na Zbraslavi bude sestrami karmelitkami již avizované vyrábění misijních bábovek. Kdo by chtěl přinést plodiny k požehnání, může tak učinit a v závěru mše svaté tak poděkujeme Pánu Bohu za úrodu.

Včera navštívil se svým bratrem otec Pavel Žák svůj dosavadní byt na Závisti, aby ho předal farnosti. Nechá Vás všechny pozdravovat, děkuje za modlitby, ještě asi 14 dní pobude v léčebném zařízení ve Vršovicích a pak se těší, že se tu někdy bude moci osobně objevit a Vás pozdravit.   

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)