Nedělní ohlášky 19. června 2016

18.06.2016 10:51

Dnes je 12. neděle v mezidobí. V týdnu budou slouženy mše svaté v pondělí v 16:30 na Zbraslavi a ve čtvrtek v 18 hodin u sester karmelitek. Pozvánku na poutní víkend do Zlatník viz níže.

Příští neděli se koná ve všech kostelích sbírka na kněžský seminář. Děkujeme za Vaše pochopení pro (nejen duchovní) potřeby této důležité církevní instituce. Bohoslužby budou jako obvykle. To platí i pro dobu prázdnin: navíc zkušebně zavádíme od 1. července na Zbraslavi mši svatou také každý pátek od 16:30, o prvním pátku s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)