Nedělní ohlášky 23. září 2018

22.09.2018 16:40

Dnes je 25. neděle v mezidobí. Na čtvrtek připadá památka sv. Vincence z Paula, kněze, a na pátek doporučený svátek - slavnost sv. Václava. V ten den se koná ve Staré Boleslavi národní pouť za účasti našich biskupů, všichni věřící jsou na ni srdečně zváni. Hlavní bohoslužba tam začíná v 10:30.

U nás ve farnosti bude pravidelný bohoslužebný pořádek.

V Dolních Břežanech se od nastávající soboty slouží pravidelně večerní mše svatá od 18 hodin, s nedělní platností.

Sbírka konaná příští neděli bude určena pro církevní školství.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)