Nedělní ohlášky 24. ledna 2016

21.01.2016 19:55

Dnes je 3. neděle v mezidobí.

V úterý bude sloužena latinská tridetská mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Malé Chuchli od 17:30. Předchází jí vždy modlitba růžence s příležitostí ke svátosti smíření.

Svátky tohoto týdne: v pondělí Obrácení svatého apoštola Pavla, v úterý památka svatých Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve.

Příští sobotu i neděli - 4. v mezidobí - bude pořad služeb Božích v naší farnosti obvyklý.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)