Nedělní ohlášky 25. října 2015

24.10.2015 10:24

Dnes je 30. neděle v mezidobí - některé kostely slaví výročí svého posvěcení.

Na středu připadá svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, a zároveň státní svátek.

Sbor sv. Jiří z Vraného zve na "koncert při svíčkách", který se uskuteční v sobotu 31. 10. v kostele na zbraslavském Havlíně od 17 hodin.

Příští neděle - 1. listopad - je slavností Všech svatých. Dopolední mše svaté budou slaveny jako obvykle: účastníci ranní mše svaté ve Zlatníkách jsou pak zváni na farní kávu.

Následující pondělí je pak Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Odpoledne v 16:30 bude mše svatá s pobožností za zemřelé ve hřbitovním kostele sv. Havla na Zbraslavi.

Zájemci o svátost biřmování, kterou bude udělovat na Zbraslavi biskup Václav Malý 8. května příštího roku, mohou absolvovat přípravu v sousední modřanské farnosti u P. Josefa Pecinovského. Setkávání začnou první sobotu v prosinci od 9 hodin na modřanské faře v trvání zhruba jedné hodiny. Budou takto pokračovat vždy ob týden. Prosíme, aby se zájemci během listopadu přihlásili buď u zdejšího duchovního správce nebo přímo u otce Pecinovského.

  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)