Nedělní ohlášky 4. října 2015

02.10.2015 00:00

Dnes je 27. neděle v mezidobí. Na středu tohoto týdne připadá památka Panny Marie Růžencové.

Příští neděli při mši svaté v 11 hodin vzpomeneme na osobnost české královny Elišky Přemyslovny. Bude to duchovní vrchol zbraslavských slavností.

Za tím účelem prosíme ochotné farníky, aby přišli pomoci s úklidem kostela v sobotu 10. října od 9 hodin.

V kostelích zbraslavské farnosti prozatím zůstanou bohoslužby toliko o nedělích: ve Vraném pouze druhou a čtvrtou neděli v měsíci, a v Dolních Břežanech druhou a čtvrtou sobotu v měsíci. U sester karmelitek dle jejich aktuálních možností.

V případě zaopatřování nebo pohřbů lze operativně kontaktovat P. Jana Gerndta buď telefonicky nebo e-mailem. (telefon 739 484 835, mail: jan.gerndt@centrum.cz). Také křty a svatby, samozřejmě s náležitým předstihem, lze domlouvat touto formou.

Příležitost ke svaté zpovědi bude dle možností všude před bohoslužbami, anebo podle dohody.

Provázejme dál svou duchovní blízkostí otce Pavla Žáka v jeho nemoci.

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)