Nedělní ohlášky 28. 2. 2016

27.02.2016 20:29

Dnes je 3. neděle postní.

Od zítřka platí rozšířený pořad bohoslužeb, týkající se Zbraslavi: kromě neděle v 11 bude také mše svatá v pondělí od 16:30.

Ve čtvrtek bude pravidelně sloužena mše svatá v kapli sester karmelitánek v ulici Karla Michala, a to v 18 hodin.

V pátek, který je první v měsíci, zvou sestry na adoraci od 18 do 20 hodin, rovněž v jejich kapli. Ve Zvoli míváme v postní pátky od 20 hodin půlhodinovou adoraci se svátostným požehnání. Tentokrát bude i příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli budou bohoslužby všude v obvyklou dobu: mši svatou na Zbraslavi v 11 hodin celebruje pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Předtím v 10:30 bude obvyklá křížová cesta.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)